ანალიზი: წავიდა ის დრო, როცა ქარ­თ­ვე­ლი ლა­მის მთელ "სა­ი­უზს" ატყუ­ებ­და

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებ­მა, რო­მე­ლიც მარ­ტ­ში ლი­ე­ტუ­ვა­სა და ეს­ტო­ნეთ­თან მატ­ჩებ­ში და­მა­ჯე­რე­ბე­ლი, აგ­რე­სი­უ­ლი და მო­ბი­ლუ­რი გუნ­დი იყო, მალ­ტა­საც, ასე თუ ისე, მო­უ­გო, 5-მატ­ჩი­ა­ნი წა­უ­გე­ბე­ლი სე­რია ლუქ­სემ­ბურ­გ­თან შეწყ­ვი­ტა.

ვლა­დი­მირ ვა­ი­სის გა­უ­მარ­თ­ლე­ბელ ექ­ს­პე­რი­მენ­ტებ­ზე უკ­ვე და­ი­წე­რა. ახ­ლა წა­გე­ბის სხვა ას­პექ­ტებ­ზე ვი­ლა­პა­რა­კოთ...

შე­ტე­ვე­ბის მომ­ზა­დე­ბა

"სტად ჟო­ზი ბარ­ტელ­ზე" გა­მარ­თულ და­პი­რის­პი­რე­ბა­ში ვლა­დი­მირ ვა­ი­სის გაწ­ვ­რ­თ­ნი­ლებ­მა და­ი­ვიწყეს ის ფეხ­ბურ­თი, რომ­ლი­თაც მარ­ტ­ში გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი გა­ა­ხა­რეს და სა­კად­რი­სა­დაც და­ი­საჯ­ნენ.

ერ­თი შე­ხედ­ვით, ქარ­თ­ვე­ლე­ბი თა­ვი­დან უპი­რა­ტე­სო­ბას ფლობ­დ­ნენ და ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად მი­დი­ო­და - კა­რის აღე­ბას ცდი­ლობ­დ­ნენ გი­ორ­გი ხა­რა­იშ­ვი­ლი, ვახ­ტანგ ჭან­ტუ­რიშ­ვი­ლი და ჯა­ბა ჯი­ღა­უ­რი. მე­ო­რე ტა­იმ­ში ოთარ კი­ტე­იშ­ვილ­მაც კარ­გად გა­ამ­წ­ვა­ვა თა­მა­ში...

თუმ­ცა, ჩვე­ნე­ბი, უმ­თავ­რე­სად, შე­ტე­ვე­ბის მომ­ზა­დე­ბას კუს ტემ­პით ცდი­ლობ­დ­ნენ - მრავ­ლად იყო "პოდ სე­ბია", 2-3 კა­ცის მოტყუ­ე­ბის უშე­დე­გო მცდე­ლო­ბა, ლო­გი­კით ნა­კარ­ნა­ხე­ბი გა­და­ცე­მის გა­კე­თე­ბამ­დე უსარ­გებ­ლო მა­ნევ­რი და დრო­ის ფლან­გ­ვით ტემ­პის დაგ­დე­ბა, ანუ ეგ­რეთ წო­დე­ბუ­ლი "გრუ­ზი­ნუ­ლი" ფეხ­ბურ­თი.

"შე­ტე­ვე­ბის მომ­ზა­დე­ბა" - რა­ღაც ძა­ლი­ან მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლი ცნე­ბაა, რო­მე­ლიც ლუქ­სემ­ბურ­გ­თან ძა­ლი­ან მდა­რე სა­ნა­ხა­ო­ბა­ში გა­და­ი­ზარ­და.

ანუ ის ვნა­ხეთ, რაც ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბად გვსურ­და და ყვე­ლა დაგ­ვა­ფიქ­რა ერ­თა ლი­გის პირ­ველ მატ­ჩამ­დე, რო­მელ­საც სა­ქარ­თ­ვე­ლო 6 სექ­ტემ­ბერს ას­ტა­ნა­ში, ყა­ზა­ხეთ­თან გა­მარ­თავს...

გე­ნი­ა­ლუ­რი სი­მარ­ტი­ვე

ლუქ­სემ­ბურ­გის ნაკ­რე­ბის მწვრ­თნელ­მა, ლუკ ჰოლ­ც­მა, გო­ნი­ე­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა და­ტო­ვა. თა­ვი­დან ქარ­თ­ვე­ლებს და­აკ­ვირ­და, მი­ნუ­სე­ბი და ეს უად­გი­ლო ფინ­ტა­ო­ბა იოლად გა­შიფ­რა და სუსტ წერ­ტი­ლებ­ში "დაგ­ვარ­ტყა". მის ხელ­ში ლუქ­სემ­ბურ­გის მთა­ვა­რი იარა­ღი სწრა­ფი გა­და­ად­გი­ლე­ბა და მო­ბი­ლუ­რო­ბა იყო, რო­მელ­საც "შე­ტე­ვე­ბის მომ­ზა­დე­ბი­თა" და ბურ­თის "ფე­ხებ­შუა გა­ტა­რე­ბით" გარ­თულ­მა ქარ­თ­ვე­ლებ­მა ვე­რა­ფე­რი მო­უ­ხერ­ხეს.
ჩვე­ნი "სა­ხელ­გან­თ­ქ­მუ­ლი" ტექ­ნი­კაც უვარ­გი­სი და მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლი იარა­ღი აღ­მოჩ­ნ­და - უფ­რო უად­გი­ლო ჟონ­გ­ლი­ო­რო­ბას ჰგავ­და.

ტექ­ნი­კა ის იყო, ლუქ­სემ­ბურ­გე­ლე­ბი ბურთს სწრა­ფად რომ იმორ­ჩი­ლებ­დ­ნენ და შე­ტე­ვას სწრა­ფად­ვე აგ­რ­ძე­ლებ­დ­ნენ - არა­ნა­ი­რი ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი სვლე­ბი, მარ­ტი­ვად თა­მა­შობ­დ­ნენ. ცნო­ბი­ლი ფრა­ზის არ იყოს, ყვე­ლა­ფე­რი მარ­ტი­ვი - გე­ნი­ა­ლუ­რია. ჩვენ ეს სი­მარ­ტი­ვე გვაკ­ლ­და.

გარ­თუ­ლე­ბუ­ლი ფეხ­ბურ­თი

მთა­ვა­რი კითხ­ვა - ასე­თი გარ­თუ­ლე­ბუ­ლი ფეხ­ბურ­თით ვა­პი­რებთ ყა­ზა­ხებ­თან თა­მაშს? შე­ტე­ვის ლო­გი­კუ­რად გაგ­რ­ძე­ლე­ბა არ არის მთა­ვა­რი. მთა­ვა­რია, ლო­გი­კურ მოქ­მე­დე­ბას 2-3 წა­მი არ აგ­ვი­ა­ნებ­დე და მა­ნამ­დე კა­ცის მოტყუ­ე­ბა საკ­რა­ლურ რი­ტუ­ა­ლად არ გა­და­გექ­ცეს. ეს ცრუ ფეხ­ბურ­თი და უაზ­რო ფინ­ტა­ო­ბაა. მსგავ­სი რამ თქვე­ნი მო­წო­ნე­ბუ­ლი "ბარ­სე­ლო­ნა­სა" და "რე­ა­ლის" თა­მაშ­ში ვნა­ხეთ, თუ სხვა გრან­დე­ბის კომ­ბი­ნა­ცი­ებ­ში?

რო­მელ ნორ­მა­ლურ ნაკ­რებ­სა თუ გუნ­დ­ში ახერ­ხე­ბენ ბურ­თის ისე შე­ყოვ­ნე­ბას, რო­გორც ფინ­ტებს და­ხა­მე­ბულ ჩვენს ეროვ­ნულ გუნ­დ­ში? ხში­რად, სა­ნამ გა­და­ცე­მას მო­ი­ფიქ­რე­ბენ, მე­ტო­ქე მთე­ლი გუნ­დით ას­წ­რებს დაც­ვა­ში ჩას­ვ­ლა­სა და პო­ზი­ცი­ე­ბის გა­მაგ­რე­ბას.

წლე­ბის წი­ნათ, "იუვენ­ტუ­სი­სა" და იტა­ლი­ის ნაკ­რე­ბის ყო­ფილ­მა მწვრთ­ნელ­მა მარ­ჩე­ლო ლი­პიმ თქვა - შე­ტე­ვა 5 წამ­ში თუ ვერ წა­მო­ვიწყე, დაც­ვა­ში ჩაჯ­დო­მა აჯო­ბებ­სო. გა­ვიხ­სე­ნოთ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რე­ბი ასე რომ უტევს, სა­ნა­ხა­ვა­დაც იდე­ა­ლუ­რი ეპი­ზო­დია და გუნ­დი კარ­გა­დაც ამ­წ­ვა­ვებს.

რაც მთა­ვა­რია, ასე­თი ფეხ­ბურ­თით ენერ­გია უაზ­როდ არ იხარ­ჯე­ბა, რაც პრინ­ცი­პულ შეხ­ვედ­რა­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია. ჩვე­ნი ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბის ფი­ზი­კუ­რი სი­სუს­ტის ერთ-ერ­თი მი­ზე­ზი, სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში, ენერ­გი­ის არას­წო­რი გა­ნა­წი­ლებ­აცაა - ფეხ­ბურ­თე­ლი ბურ­თით მოძ­რა­ო­ბი­სას უფ­რო იღ­ლე­ბა, ვიდ­რე - უბურ­თოდ.60-იანი წლე­ბი

ლუქ­სემ­ბურ­გ­ში ეს ელე­მენ­ტა­რუ­ლი ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა და­ვი­ვიწყეთ - მცვე­ლი 3-4 წა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში ეძებ­და ნა­ხე­ვარ­მ­ც­ველს, რო­მე­ლიც 2-3 წამს მა­ნევ­რ­ში ხარ­ჯავ­და და გა­და­ცე­მას მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ აკე­თებ­და. ანუ შე­ტე­ვას ლო­გი­კუ­რად აგ­რ­ძე­ლებ­და, მაგ­რამ დაგ­ვი­ა­ნე­ბით ტემ­პი და სიმ­წ­ვა­ვე იკარ­გე­ბო­და.

თავ­დამ­ს­ხ­მელ­მა იცის, რომ 50 წლის წინ ქარ­თ­ვე­ლი ლა­მის მთელ "სა­ი­უზს" ატყუ­ებ­და. მაგ­რამ ახ­ლა XXI სა­უ­კუ­ნეა, ტო­ტა­ლუ­რი ფეხ­ბურ­თის ეპო­ქა, სა­დაც წარ­მა­ტე­ბა მხო­ლოდ დრო­ი­სა და სივ­რ­ცის სწრა­ფად ათ­ვი­სე­ბას, ანუ ტემპს მო­აქვს. ფინ­ტე­ბი ტაბ­ლო­ზე არ ჩანს, დრო­ის უაზ­რო ხარ­ჯ­ვა კი შე­ტე­ვე­ბის ჩაშ­ლით, ენერ­გი­ის უაზ­რო ხარ­ჯ­ვი­თა და გულ­შე­მატ­კივ­რის იმედ­გაც­რუ­ე­ბით მთავ­რ­დე­ბა.

...ამა­სო­ბა­ში, ლუქ­სემ­ბურ­გი სწ­რ­ა­ფად თა­მა­შობ­და და გაგ­ვი­ტა­ნა კი­დეც, რაც არც შემ­თხ­ვე­ვი­თი იყო და არც - და­სა­ნა­ნი, პი­რი­ქით, ჩვე­ნი "ტექ­ნი­კუ­რი" ფეხ­ბურ­თი­სა და "შე­ტე­ვე­ბის მომ­ზა­დე­ბის" ფონ­ზე ლო­გი­კუ­რი შე­დე­გი და­ფიქ­სირ­და.

ლუქსემბურგი-საქართველო. პოსტფაქტუმ: ილუზიების ტყვეობაში

მაქ­სი­მუმ ორი წა­მი

ყა­ზა­ხე­თი, რო­მე­ლიც სტა­ნი­მირ სტო­ი­ლოვ­მა მარ­ტ­ში ჩა­ი­ბა­რა, გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ და, სწო­რედ XXI სა­უ­კუ­ნის ფეხ­ბურთს თა­მა­შობს. ბულ­გა­რე­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბით ჩვენ­მა მე­ტო­ქემ მე­სა­მე ამ­ხა­ნა­გუ­რი შეხ­ვედ­რა ჩა­ა­ტა­რა და აშ­კა­რა პროგ­რე­სიც გა­მო­ა­ჩი­ნა: 2018 წელს ყა­ზა­ხებ­მა გას­ვ­ლა­ზე 3:2 და­ა­მარ­ცხეს უნ­გ­რე­თი, შემ­დეგ ბულ­გა­რეთ­თან იბ­რ­ძო­ლეს და მხო­ლოდ ბო­ლო წამ­ზე გაშ­ვე­ბუ­ლი გო­ლით და­მარ­ცხ­დ­ნენ (1:2), ახ­ლა კი აზერ­ბა­ი­ჯანს გა­და­ურ­ბი­ნეს.
გა­სა­ა­ნა­ლი­ზებ­ლად სწო­რედ ეს ბო­ლო მატ­ჩი გა­მოდ­გე­ბა. ყა­ზა­ხეთ­მა აზერ­ბა­ი­ჯანს ას­ტა­ნა­ში უმას­პინ­ძ­ლა და პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში 2:0 და­წი­ნა­ურ­და: მე-12 წუთ­ზე ფლან­გუ­რი გა­და­ცე­მა რო­მან მურ­თა­ზა­ევ­მა და­აგ­ვირ­გ­ვი­ნა, ხო­ლო ორ წუთ­ში თა­ვი

სე­რიკ­ჯან მუ­ჟი­კოვ­მა გა­მო­ი­ჩი­ნა. სა­ბო­ლოო ან­გა­რი­ში 90-ე წუთ­ზე ბახ­ტი­არ ზა­ი­ნუტ­დი­ნოვ­მა შო­რე­უ­ლი დარ­ტყ­მით და­ა­ფიქ­სი­რა - 3:0.

სტო­ი­ლო­ვის გუნ­დი ისე­თი­ვე მო­ბი­ლუ­რია, რო­გორც ერთ დროს ვა­ლე­რი ლო­ბა­ნოვ­ს­კის კი­ე­ვის "დი­ნა­მო" - პირ­ვე­ლი წა­მი­დან მე­ტო­ქე­ზე ზე­წო­ლას მა­ღა­ლი და ძა­ლი­ან მკაც­რი პრე­სინ­გით ცდი­ლობს, ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი გა­უ­თა­ვებ­ლად მოძ­რა­ო­ბენ, ტემპს არ აგ­დე­ბენ და დროს ტექ­ნი­კის უაზ­რო დე­მონ­ს­ტ­რი­რე­ბა­ში არ ხარ­ჯა­ვენ. რაც მთა­ვა­რია, ბურთს არ აჩე­რე­ბენ და უბურ­თოდ თა­ვა­დაც ბევრს მოძ­რა­ო­ბენ, სა­ფი­ნა­ლო სას­ტ­ვე­ნამ­დე დარ­ბი­ან, მე­ტო­ქის ფეხ­ბურ­თე­ლებს "ფეხ­ზე აზი­ან" და გა­სა­ქანს არ აძ­ლე­ვენ - მათ­თან "პოდ სე­ბი­ე­ბი" თუ "დირ­კებ­ში გა­ტა­რე­ბა" არ გაგ­ვი­ვა და სა­ნა­ნე­ბე­ლიც გაგ­ვიხ­დე­ბა.

ყა­ზა­ხე­ბის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი იყო მე­ო­რე გო­ლი: ბურ­თი 22 გა­და­ცე­მით 44 წამ­ში გა­ა­თა­მა­შეს, 2 წამ­ზე მეტ­ხანს მხო­ლოდ ერ­თ­მა და­ა­ყოვ­ნა, წინ მი­ი­წევ­დ­ნენ და ულა­მა­ზე­სი შე­ტე­ვა გო­ლით და­აგ­ვირ­გ­ვი­ნეს.

აი, ეს იყო შე­ტე­ვის მომ­ზა­დე­ბა, რაც ჩვენს ფეხ­ბურ­თე­ლებს წი­ნა ამ­ხა­ნა­გუ­რებ­ში არა­ნაკ­ლებ კარ­გად გა­მოს­დი­ო­დათ და არა ის, რა­საც 5 ივ­ნი­სის ავად­სახ­სე­ნე­ბელ სა­ღა­მოს ლუქ­სემ­ბურ­გ­თან ვი­ხი­ლეთ.

ბო­ლო შან­სი

სტო­ი­ლო­ვის თქმით, აზერ­ბა­ი­ჯან­თან შეხ­ვედ­რას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თან მატ­ჩის­თ­ვის გე­ნე­რა­ლურ რე­პე­ტი­ცი­ად გა­ნი­ხი­ლავ­და და მას ეს მშვე­ნივ­რად გა­მო­უ­ვი­და. ერ­თა ლი­გის გა­თა­მა­შე­ბა და­იწყე­ბა, ას­ტა­ნა­ში ყა­ზა­ხე­თი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უმას­პინ­ძ­ლებს და ლუქ­სემ­ბურ­გ­თან წა­გე­ბი­დან დას­კ­ვ­ნა მა­ნამ­დე ყვე­ლამ უნ­და გა­მო­ი­ტა­ნოს.

ერ­თა ლი­გა ქარ­თუ­ლი ფეხ­ბურ­თის ბო­ლო შან­სია და თუ ის ვერ გა­მო­ვი­ყე­ნეთ, მე­რე სტა­დი­ონ­ზე ხალ­ხს, ბი­უ­ჯეტ­ში ფულ­სა და კლუბ­ში - სპ­ონ­სო­რებს ძებ­ნას ტყუ­ი­ლად ნუ და­ვუწყებთ.

2282
მკითხველის კომენტარები / 2 /
გოძო
0
ანდორას რო მოუგეს აჭრელებული იყო პრესაც, ინტერნეტსივრცეში ხომ ადგილი არ იყო კომენტარის დასაწერი, ეხლა სად ხართ ლომებო? დ.დ.დ.დ
ნიკა
0
ეხლა რას იტყვის სტატიის ავტორი?
პეპე
0
რა უნდა თქვას პირდაფჩენილი იყურება
04:51 2019.06.11
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;