ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა. მოვერცხლილი დასაწყისი

პო­ლო­ნურ ბუდ­გოშ­ჩ­ში გუ­შინ დაწყე­ბულ 23-წლამ­დელ ბერ­ძენ-რო­მა­ელ­თა ტურ­ნირ­ში წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ე­ბა ჩვე­ნი ნაკ­რე­ბი, რო­მელ­მაც სტარ­ტ­ზე ერ­თი ვერ­ცხ­ლის მე­და­ლი მო­ი­პო­ვა. მას ახალ­გაზ­რ­დებ­ში მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნი გე­ლა ბოლ­ქ­ვა­ძე (75) და­ე­უფ­ლა. ბრინ­ჯა­ოს მო­პო­ვე­ბა შე­ეძ­ლო გუ­რამ ხე­ცუ­რი­ანს (85), თუმ­ცა სა­ბო­ლო­ოდ მე­ხუ­თე­ზე დარ­ჩა.

ბოლ­ქ­ვა­ძეს წლე­ულს წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და ცო­ტა უც­ნა­უ­რი სე­ზო­ნი აქვს, რად­გან მე­ო­რედ გა­ვი­და 23-წლი­ან­თა უმ­თავ­რე­სი შე­ჯიბ­რე­ბის ფი­ნალ­ში, მაგ­რამ ისევ წა­ა­გო და კვლავ ვერცხლს დას­ჯერ­და. ოღონდ სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ სხვა­დას­ხ­ვა წო­ნებ­ში გა­მო­ვი­და:

მარ­ტ­ში ამ ასაკ­ში ევ­რო­პის პირ­ვე­ლო­ბა­ზე 80 კი­ლოგ­რამ­ში იჭი­და­ვა და ფი­ნალ­შიც გა­ვი­და, სა­დაც შვედ ალექს კე­სი­დის­თან და­მარ­ცხ­და, ამ­ჯე­რად კი 75-ში ჩა­მო­ი­ნაც­ვ­ლა და წარ­მა­ტე­ბი­თაც, ტი­ტუ­ლის­კენ მი­მა­ვა­ლი გზა კი მიზ­ნამ­დე ისევ ერთ ნა­ბიჯ­ში თურ­ქ­მა ფა­ტიჰ ჯენ­გიზ­მა გა­და­უ­ღო­ბა.

ბოლ­ქ­ვა­ძემ პო­ლო­ნეთ­ში პირ­ველ შეხ­ვედ­რა­ში უკ­რა­ი­ნე­ლი პავ­ლო მოლ­ნა­რი 2:0 და­ა­მარ­ცხა, მე­ოთხედ­ფი­ნალ­ში კი ყა­ზახ მი­რას ბარ­ში­ლი­კოვს 1:1-ზე, ბო­ლო ქუ­ლის დამ­სა­ხუ­რე­ბით მო­უ­გო. ჩვე­ნე­ბურს ნა­ხე­ვარ­ფი­ნალ­შიც მძი­მე ბრძო­ლა ჰქონ­და ირა­ნელ პა­ი­ამ აბ­დეჰ სა­ლეჰ პა­ი­ა­ნის­თან, თუმ­ცა 2:1 მა­ინც მო­უ­გო.

მას ფი­ნალ­ში ძლი­ე­რი მე­ტო­ქე ჰყავ­და - თურ­ქი ჯენ­გი­ზი უფ­რო­სებ­ში მსოფ­ლი­ოს წლე­ვან­დე­ლი პირ­ვე­ლო­ბის მე­ხუ­თე­ად­გი­ლო­სა­ნია. ბოლ­ქ­ვა­ძემ მას­თან კი იბ­რ­ძო­ლა, მაგ­რამ 2:5 მა­ინც და­მარ­ცხ­და და მე­ო­რე­ზე დარ­ჩა.

***

გუ­შინ ჩვე­ნი გუნ­დი­დან ნა­ხე­ვარ­ფი­ნალ­ში ხე­ცუ­რი­ა­ნიც გა­ვი­და და მით უფ­რო და­სა­ნა­ნია მი­სი უმედ­ლოდ დარ­ჩე­ნა. მან საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო ეტაპ­ზე და­ა­მარ­ცხა ძლი­ე­რი მე­ტო­ქე - რუ­სი ჰა­ჯი­მუ­რად ჯა­ლა­ლო­ვი, ვი­საც 1:1-ზე მო­უ­გო.

ჩვე­ნე­ბუ­რი თა­ვი­დან ჩა­მორ­ჩა, მაგ­რამ მე­რე გა­აქ­ტი­ურ­და და მე­ტო­ქე პა­სი­უ­რო­ბის­თ­ვის ქუ­ლით და­სა­ჯეს, ეს კი ჩვე­ნე­ბურს აძ­ლევ­და ხელს, რად­გან ბო­ლო ქუ­ლა მან მო­ი­პო­ვა. ხე­ცუ­რი­ან­მა საკ­მა­ოდ მძი­მე ჯაჯ­გურ­ში შე­ი­ნარ­ჩუ­ნა ეს ან­გა­რი­ში, მე­რე კი უფ­რო იოლად აჯო­ბა ბე­ლა­რუს ზა­ხარ ძმიტ­რი­ჩენ­კას - 3:1.

ჩვე­ნე­ბურ­მა მე­ოთხედ­ფი­ნალ­ში ყა­ზახ ხუ­სე­ინ მუ­ცოლ­გოვს 4:1 აჯო­ბა, მაგ­რამ მე­რე თა­ვად და­მარ­ცხ­და უნ­გ­რელ­თა მო­მა­ვალ ჩემ­პი­ონ ერიკ ჟილ­ვა­სის­თან: 0:3. მას ისევ რჩე­ბო­და კვარ­ცხ­ლ­ბეკ­ზე ას­ვ­ლის შან­სი, მაგ­რამ, სამ­წუ­ხა­როდ, და­მამ­შ­ვი­დებ­ლის ფი­ნალ­ში აზერ­ბა­ი­ჯა­ნელ ის­ლამ აბა­სოვ­თან 1:2 წა­ა­გო.

***

სამ­წუ­ხა­როდ, უმედ­ლოდ დარ­ჩა ჩვე­ნი გუნ­დის ერთ-ერ­თი ლი­დე­რი, სხვა­დას­ხ­ვა ასაკ­ში მსოფ­ლი­ოს სამ­გ­ზის ჩემ­პი­ო­ნი და 23-წლი­ა­ნებ­ში ევ­რო­პის წლე­ვან­დე­ლი ჩემ­პი­ო­ნი რა­მაზ ზო­ი­ძე (71). ხელ­ვა­ჩა­უ­რელ­მა ფა­ლა­ვან­მა ჩი­ნე­ბუ­ლად და­იწყო ჩემ­პი­ო­ნა­ტი, მაგ­რამ მე­ოთხედ­ფი­ნალ­ში ნაც­ნობ მე­ტო­ქეს­თან, თურქ მუ­რატ დაგ­თან და­მარ­ცხ­და, რი­თაც მე­ტო­ქემ რე­ვან­ში აუღო წლე­ვან­დელ 23-წლი­ან­თა ევ­რო­პირ­ვე­ლო­ბა­ზე მარ­ცხის­თ­ვის.

ზო­ი­ძემ პო­ლო­ნეთ­ში თა­ვი­დან ორი შეხ­ვედ­რა და­მა­ჯე­რებ­ლად მო­ი­გო: საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ცი­ო­ში ქუ­ლე­ბით წმინ­დად აჯო­ბა შვედ ხა­ლიდ ქერ­ჩი­ევს - 11:2, ვის­თა­ნაც ფრი­ად ეფექ­ტუ­რი გდე­ბე­ბით გა­მო­ი­ჩი­ნა თა­ვი, მერ­ვედ­ფი­ნალ­ში კი 4:1 მო­უ­გო ბე­ლა­რუს რუს­ლან აჰა­მა­ლი­ე­უს. სწო­რედ ამის შემ­დეგ გა­და­იკ­ვე­თა მი­სი გზა მუ­რატ დაგ­თან, ვი­საც წლე­ულს ზე­მო­აღ­ნიშ­ნულ ტურ­ნირ­ზე ნა­ხე­ვარ­ფი­ნალ­ში აჯო­ბა.

ზო­ი­ძე ახ­ლაც არ იყო შორს მო­გე­ბის­გან, რად­გან 2 ქუ­ლა მო­ი­პო­ვა, თუმ­ცა სა­ბო­ლო­ოდ 2:3 წა­ა­გო. სამ­წუ­ხა­როდ, მას არც სა­ნუ­გე­შო­ში გა­დას­ვ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცა, რად­გან და­გი ნა­ხე­ვარ­ფი­ნალ­ში და­მარ­ცხ­და.

***

კუ­კუ­რი კირ­ცხა­ლი­აც (98) უმედ­ლოდ დარ­ჩა, რო­მე­ლიც ჩემ­პი­ო­ნატ­ში ასე­ვე წარ­მა­ტე­ბით და ხმა­უ­რი­ა­ნად ჩა­ე­ბა: საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო ეტაპ­ზე უნ­გ­რელ ზლოტ ტო­პო­ეკ­თან - 10:4, მაგ­რამ მე­ოთხედ­ფი­ნალ­ში 0:4 წა­ა­გო რუს­თა მო­მა­ვალ ჩემ­პი­ონ ალექ­სანდრ გო­ლო­ვინ­თან.

რუ­სის მომ­დევ­ნო წარ­მა­ტე­ბის კვა­ლად, კირ­ცხა­ლია სა­ნუ­გე­შო­ში კი გა­და­ვი­და, მაგ­რამ შან­სი ვერ გა­მო­ი­ყე­ნა და ბე­ლა­რუს ბო­პემ­ბე არ­სენ სი­ჩევ­თან 2:7 დათ­მო.

დღეს იჭი­და­ვე­ბენ

დღეს პო­ლო­ნეთ­ში საქ­მე­ში მო­რი­გი ბერ­ძ­ნულ-რო­მა­უ­ლი კვარ­ტე­ტი ჩა­ებ­მე­ბა და არა მარ­ტო ჩვე­ნი, არა­მედ მთე­ლი სა­ჭი­დაო სამ­ყა­როს ყუ­რადღე­ბა მძი­მე წო­ნი­სა და იქ მო­ჭი­და­ვე ქარ­თ­ვე­ლის - ზვი­ად პა­ტა­რი­ძის­კენ იქ­ნე­ბა მიპყ­რო­ბი­ლი. მას მსოფ­ლი­ოს ჭი­და­ო­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ფე­დე­რა­ცი­ის სა­იტ­მა რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მი­უძღ­ვ­ნა სა­გან­გე­ბო წე­რი­ლი და და­აა­ნონ­სა, რომ ქუ­თა­ი­სე­ლი ფა­ლა­ვა­ნი სხვა­დას­ხ­ვა ასა­კობ­რივ კა­ტე­გო­რი­ებ­ში მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნა­ტის მე­ექ­ვ­სედ მო­სა­გე­ბად ემ­ზა­დე­ბა.

პა­ტა­რი­ძე ჩემ­პი­ო­ნატ­ში მერ­ვედ­ფი­ნა­ლი­დან ჩა­ებ­მე­ბა, სა­დაც უნ­გ­რე­ლი ფე­რენც ალ­მა­სი ეყო­ლე­ბა და­სა­მარ­ცხე­ბე­ლი. ეს მის­თ­ვის კარ­გად ნაც­ნო­ბი მე­ტო­ქეა - მარ­ტის ბო­ლოს 23-წლი­ან­თა ევ­რო­პირ­ვე­ლო­ბა­ზეც პირ­ვე­ლი­ვე წრე­ში შეხ­ვ­და და 6:0 მო­უ­გო. ამ­ჯე­რა­დაც თუ იმარ­ჯ­ვებს, აი, მა­შინ შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ე­ყა­როს თურ­ქი ილ­დი­რი­მი, ვინც მა­ნამ­დე ნორ­ვე­გი­ელ ოს­კარ მარ­ვიკს ეჭი­და­ვე­ბა.

პა­ტა­რი­ძის გარ­და, ჩვენ­გან ასე­ვე იჭი­და­ვე­ბენ ახალ­გაზ­რ­დებ­ში მსოფ­ლი­ოს შარ­შან­დე­ლი გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი და­ვით ჩხარ­ტიშ­ვი­ლი (59), ოლიმ­პი­უ­რი და ევ­რო­პის მე­სა­მე პრი­ზი­ო­რი შმა­გი ბოლ­ქ­ვა­ძე (66) და უფ­რო­სებ­ში მსოფ­ლი­ოს და 23-წლი­ა­ნებ­ში ევ­რო­პის ბრინ­ჯა­ოს მე­და­ლო­სა­ნი ლა­შა გო­ბა­ძე (80).
ჩხარ­ტიშ­ვი­ლი ჩემ­პი­ო­ნატ­ში შე­სარ­ჩე­ვი ეტა­პი­დან ჩა­ებ­მე­ბა, სა­დაც მე­ტო­ქედ თურ­ქი აჰ­მეტ უკა­რი ეყო­ლე­ბა.

გუნ­დის ყვე­ლა­ზე ტი­ტუ­ლო­ვა­ნი წევ­რი ბოლ­ქ­ვა­ძე შე­სარ­ჩე­ვი­დან თა­ვი­სუ­ფა­ლია, მერ­ვედ­ფი­ნალ­ში კი ფი­ნელ რა­მი პეტ­რი სი­რი­ა­ეს შეხ­ვ­დე­ბა. საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო წრი­დან გო­ბა­ძეც თა­ვი­სუ­ფა­ლია, მი­სი პირ­ვე­ლი მე­ტო­ქე კი მოდ­ლო­ვე­ლი ვი­ო­რელ ბურ­დუიაა.

71 კგ.
1. და­ნი­ელ კა­ტა­რა­გა (მოლ­დო­ვა); 2. რო­ბერტ ატი­ლა ფრი­ჩი (უნ­გ­რე­თი); 3. ფარ­სად მი­რა­მად ბელ­ფა­კე (ირა­ნი), მუ­რატ და­გი (თურ­ქე­თი)... 7. რა­მაზ ზო­ი­ძე (სა­ქარ­თ­ვე­ლო).

75 კგ.
1. ფა­ტიჰ ჯენ­გი­ზი (თურ­ქე­თი); 2. გე­ლა ბოლ­ქ­ვა­ძე (სა­ქარ­თ­ვე­ლო); 3. პა­ი­ამ აბ­დეჰ სა­ლეჰ ბო­ვი­რი პა­ი­ა­ნი (ირა­ნი), ესენ ასა­ნო­ვი (ყირ­გი­ზე­თი).

85 კგ.
1. ერიკ ჟილ­ვა­სი (უნ­გ­რე­თი); 2. ივან ჰუკ­ლე­კი (ხორ­ვა­ტია); 3. ტო­ნი ჰა­ი­კი ჰერ­მან მე­ცო­მა­ე­კი (ფი­ნე­თი), ის­ლამ აბა­სო­ვი (აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი); 5. გუ­რამ ხე­ცუ­რი­ა­ნი (სა­ქარ­თ­ვე­ლო).

98 კგ.
1. ალექ­სანდრ გო­ლო­ვი­ნი (რუ­სე­თი); 2. მა­ტი ელი­ას კუ­ოს­მა­ნე­ნი (ფი­ნე­თი); 3. ფა­ტიჰ ბას­კოი (თურ­ქე­თი), აბუ­დო­უ­რექ­სი­ტი ალი­მუ­ჯი­ა­ნი (ჩი­ნე­თი)... 8. კუ­კუ­რი კირ­ცხა­ლია (სა­ქარ­თ­ვე­ლო).

ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"
1952
მკითხველის კომენტარები / 0 /
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;