ზეზვა ლილუაშვილი მიჩიგანელებს: I am from Georgia, ოღონდ შტატიდან არა!

ქუ­თა­ი­სი­დან „თბი­ლი­სის დი­ნა­მო­ში“, შემ­დეგ კი პირ­და­პირ აშშ-ში გა­ემ­გზავ­რა, სა­დაც ერთ-ერთ სა­უ­კე­თე­სო სა­კა­ლათ­ბურ­თო გუნდსა და კო­ლე­ჯში მი­იწ­ვი­ეს, სწავ­ლა 100%-ით და­უ­ფი­ნან­სეს და ახლა უკვე, მი­ჩი­გა­ნის შტატ­ში Aquinas College-ში სწავ­ლობს და უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გუნ­დის კა­პი­ტა­ნია. ეს 23 წლის ზეზ­ვა ლი­ლუ­აშ­ვი­ლის ის­ტო­რი­აა, რო­მე­ლიც მე-5 წე­ლია, აშშ-ს ერთ-ერთ პრეს­ტი­ჟულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სპორ­ტის მე­ნე­ჯმენ­ტსა და ბიზ­ნე­სის ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბა­ზე სწავ­ლობს, კა­ლათ­ბურთს თა­მა­შობს და ცოტა ხნის წინ ამე­რი­კის სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ლი­გა­ში უმაღ­ლე­სი აკა­დე­მი­უ­რი მოს­წრე­ბის­თვის პრეს­ტი­ჟუ­ლი ჯილ­დო - All-American Scholar Athlete Reward-იც მი­ი­ღო.

რო­გორც ზეზ­ვა AMBEBI.GE-სთან იხ­სე­ნებს, მისი ის­ტო­რია ქუ­თა­ი­სი­დან იწყე­ბა, როცა 6 წლის ასაკ­ში კა­ლათ­ბურთზე მი­იყ­ვა­ნეს და ამის შემ­დეგ დღე არ გა­სუ­ლა, რომ მისი ცხოვ­რე­ბა სპორტთან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი არ ყო­ფი­ლი­ყო. ყო­ველ დი­ლით, სკო­ლა­ში წას­ვლამ­დე მა­მას­თან ვარ­ჯი­შობ­და, შემ­დეგ კი მისი პირ­ვე­ლი მწვრთნე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქა­ლე­ბი იყ­ვნენ, კა­ლათ­ბურთში თავ­და­უ­ზო­გა­ვად ავარ­ჯი­შებ­დნენ.

"ჩემი სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბა­რი შე­ვი­და კა­ლათ­ბურთზე და მეც გა­მიჩ­ნდა სურ­ვი­ლი. ჩემი ოჯა­ხის პირ­ვე­ლი რე­აქ­ცია იყო - „სი­მაღ­ლე­ში გა­იზ­რდე­ბი, შვი­ლო“, „რა­ტო­მაც არა, სპორ­ტი კარ­გია“. წლე­ბი რომ გა­ვი­და, როცა განვვი­თარ­დი და ტი­ტუ­ლე­ბის მო­გე­ბა და­ვი­წყე, კა­ლათ­ბურთს სე­რი­ო­ზუ­ლად შევ­ხე­დეთ. ჩემ­თვის რო­გორც სპორ­ტი, ისე სწავ­ლა ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. მამა პრო­ფე­სო­რია და გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის პრო­ცეს­ში ყვე­ლა აქ­ტი­უ­რად ვართ ჩარ­თუ­ლე­ბი. სწავ­ლა პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია“, - იხ­სე­ნებს ის.

14 წლის ასაკ­ში აშშ-ში გა­ემ­გზავ­რა, სა­დაც მისი ნიჭი და შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა შე­ამ­ჩნი­ეს და მომ­დევ­ნო 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ზეზ­ვას­თან მუდ­მი­ვად ჰქონ­დათ კო­მუ­ნი­კა­ცია. მას შემ­დეგ, რაც 17 წლის ასაკ­ში, სა­ცხოვ­რებ­ლად ქუ­თა­ი­სი­დან თბი­ლის­ში გა­და­ვი­და და თა­მა­შიც „თბი­ლი­სის დი­ნა­მო­ში“ და­ი­წყო, მისი ცხოვ­რე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შე­იც­ვა­ლა. სწო­რედ მა­შინ და­უ­კავ­შირ­და აშშ-დან ერთ-ერთი მწვრთნე­ლი, რო­მელ­მაც სრუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბით ჩრდი­ლო­ეთ კა­რო­ლი­ნა­ში სწავ­ლა და სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გუნდში თა­მა­ში შეს­თა­ვა­ზა. ზეზ­ვა ამ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას და­თან­ხმდა და ოკე­ა­ნის გა­დაღ­მა გამ­გზავ­რე­ბა გა­და­წყვი­ტა.

"რო­დე­საც ჩრდი­ლო კა­რო­ლი­ნა­ში ვცხოვ­რობ­დი, ერ­თა­დერ­თი ქარ­თვე­ლი ვი­ყა­ვი, სხვას არა­ვის შევ­ხვედ­რი­ვარ. ახლა, მი­ჩი­გან­ში სა­ათ­ნა­ხევ­რის სა­ვალ გზა­ზეა დეტ­რო­ი­ტის შტა­ტი, ამი­ტომ რამ­დენ­ჯერ­მე ზაზა ფა­ჩუ­ლი­ას შე­ვეხ­მი­ა­ნე და მის თა­მაშ­ზე ჩა­ვე­დი. ერ­თა­დერ­თი ქარ­თვე­ლი, ვის­თა­ნაც ახლა აქ კონ­ტაქ­ტი მაქვს, ზაზა ფა­ჩუ­ლი­აა. ის ამ ეტა­პის­თვის ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სპორ­ტსმე­ნია, ძა­ლი­ან დიდი მიღ­წე­ვე­ბი აქვს და ყვე­ლას­თვის სა­ა­მა­ყოა. შე­ვეხ­მი­ა­ნე, რომ თა­მაშ­ზე ჩავ­სუ­ლი­ყა­ვი, რა თქმა უნდა, მან მა­შინ­ვე მი­პა­სუ­ხა და მი­თხრა, რომ შე­მეძ­ლო, ერ­თმა­ნეთს უკეთ გავ­ცნო­ბო­დით. ვფიქ­რობ, რომ საკ­მა­ოდ კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჩა­მოგ­ვი­ყა­ლიბ­და" - აღ­ნიშ­ნავს ზეზ­ვა.შე­კი­თხვა­ზე, რო­გორ შეძ­ლო სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ცხოვ­რე­ბი­სა და სპორ­ტის ერ­თმა­ნეთ­თან შე­თავ­სე­ბა, გვპა­სუ­ხობს, რომ ეს შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბაა.

"ერთი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი დღე ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში ასე­თია: 08:00 სა­ათ­ზე ვიღ­ვი­ძებ, რამ­დე­ნი­მე ლექ­ცი­ას ვეს­წრე­ბი და რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თი ვვარ­ჯი­შობ, შემ­დეგ ვმე­ცა­დი­ნე­ობ. დღის ბო­ლოს ძი­რი­თა­დად, ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში ვა­ტა­რებ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი გეგ­მის მი­ხედ­ვით მო­ვა­წეს­რი­გო. ზო­გა­დად, გვი­ან ღა­მით დარ­ბაზ­ში ვარ­ჯი­ში მიყ­ვარს, ამი­ტომ ღა­მეს აქ ვა­ტა­რებ ხოლ­მე. დროს თუ ჭკვი­ა­ნუ­რად გა­ა­ნა­წი­ლებ, შე­საძ­ლე­ბე­ლია, რომ მა­ღალ დო­ნე­ზე ის­წავ­ლო კი­დეც და ითა­მა­შო“ - აღ­ნიშ­ნავს ის.

აშშ-ში ჩას­ვლის დღი­დან, ზეზ­ვა ლი­ლუ­აშ­ვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას ცდი­ლობს. იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რომ ამე­რი­კის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის ჩვე­ნი ქვეყ­ნის შე­სა­ხებ ბევ­რი რამ ცნო­ბი­ლი არ არის, ახალ­გაზ­რდა კა­ლათ­ბურ­თე­ლი ცდი­ლობს, ეს რე­ა­ლო­ბა თა­ვი­სი ძა­ლის­ხმე­ვით შეც­ვა­ლოს.

„ვე­ცა­დე, სა­ქარ­თვე­ლო გა­ეც­ნოთ, რად­გან როცა ამ­ბობ, რომ I am from Georgia, ყვე­ლა ფიქ­რობს, რომ ჯორ­ჯი­ის შტა­ტი­დან ხარ და უნდა აუხ­სნა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო ქვე­ყა­ნაა. ამავდრო­უ­ლად, როცა შენს აქ­ცენტს გა­ი­გე­ბენ, ყვე­ლა ხვდე­ბა, ამე­რი­კე­ლი არ ხარ. ჩას­ვლის პირ­ვე­ლი წლი­დან­ვე მი­ვეჩ­ვიე იმას, რომ ხალ­ხის­თვის ჩემი ქვეყ­ნის შე­სა­ხებ წარ­მოდ­გე­ნა შე­მექ­მნა" - გვი­თხრა ზეზ­ვამ. ახალ­გაზ­რდა კა­ლათ­ბურ­თე­ლი აღ­ნიშ­ნავს, რომ მის წარ­მა­ტე­ბა­ში დიდი წვლი­ლი ოჯახ­საც მი­უ­ძღვის. ზეზ­ვას სამი და ჰყავს, მისი მშობ­ლე­ბი კი ქუ­თა­ის­ში ცხოვ­რო­ბენ.

შე­კი­თხვა­ზე, კმა­ყო­ფი­ლია თუ არა სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბით და მი­აღ­წია თუ არა მი­ზანს, ზეზ­ვა გვპა­სუ­ხობს:

„მაქ­სი­მა­ლის­ტი ვარ და კმა­ყო­ფი­ლე­ბას ამ ეტაპ­ზე ვერ გა­მოვ­თქვამ, რად­გან კი­დევ ძა­ლი­ან ბევ­რი მი­ზა­ნი მაქვს და­სა­ხუ­ლი, რო­მელ­საც მინ­და, მი­ვაღ­წიო. თვითკმა­ყო­ფი­ლე­ბა არ მა­ხა­სი­ა­თებს და უფრო მეტი მინ­და, ამი­ტომ ამ ეტაპ­ზე რთუ­ლია ვთქვა, რომ სა­კუ­თა­რი კა­რი­ე­რით კმა­ყო­ფი­ლი ვარ. ვფიქ­რობ, რომ ჯერ არაფ­რის­თვის არ მი­მიღ­წე­ვია, ამ ეტაპ­ზე ასე მგო­ნია. შემ­დეგ კი შვი­ლიშ­ვი­ლე­ბი რომ მე­ყო­ლე­ბა და რომ გა­დავ­ხე­დავ, რა და რო­გორ გა­მი­კე­თე­ბია, დავ­ფიქ­რდე­ბი, რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი“, - ამ­ბობს 23 წლის ზეზ­ვა ლი­ლუ­აშ­ვი­ლი.

სრულად იხილეთ AMBEBI.GE

988
მკითხველის კომენტარები / 0 /
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;