ილიას ზუროსი: მეტოქეებთან შედარებით გამოცდილება გვაკლია

გერ­მა­ნი­ა­ში გამ­გ­ზავ­რე­ბამ­დე საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების მთა­ვა­რი მწვრთნე­ლი ილი­ას ზუ­რო­სი, რო­გორც ყო­ველ­თ­ვის საქ­მი­ა­ნად, თუმ­ცა თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლად ლა­პა­რა­კობ­და.

- კა­ლათ­ბურ­თე­ლე­ბის მონ­დო­მე­ბი­თა და მათ მი­ერ გა­წე­უ­ლი შრო­მით კმა­ყო­ფი­ლი ვარ. თი­თო­ე­უ­ლი მო­თა­მა­შე ბო­ლომ­დე იხარ­ჯე­ბა, მაქ­სი­მუმს აკე­თებს, რომ ოფი­ცი­ა­ლურ მატ­ჩებს მომ­ზა­დე­ბუ­ლი შეხ­ვ­დეს. სა­საყ­ვე­დუ­რო ნამ­დ­ვი­ლად არა­ფე­რი მაქვს.

- ევ­რო­ლი­გის კა­ლათ­ბურ­თე­ლე­ბის, შენ­გე­ლი­ა­სა და შერ­მა­დი­ნის ჩა­მოს­ვ­ლა გა­მო­ი­რიცხა?

- ამ ეტაპ­ზე მათ გა­რე­შე სა­თა­მა­შოდ ვემ­ზა­დე­ბით. ისი­ნი სერ­ბეთ­სა და გერ­მა­ნი­ა­ში ვერ დაგ­ვეხ­მა­რე­ბი­ან. თუმ­ცა ფი­ბა­სა და ევ­რო­ლი­გის და­ვამ სხვა კა­ლათ­ბურ­თე­ლებს მის­ცა შან­სი, თა­ვი გა­მო­ი­ჩი­ნონ სა­ნაკ­რე­ბო დო­ნე­ზე. ძა­ლი­ან მინ­და, თი­თო­ე­ულ­მა ეს შან­სი მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ი­ყე­ნოს.

- ტრავ­მე­ბის გა­მო გუნ­დი თით­ქ­მის მთლი­ა­ნად გა­და­ხა­ლის­და.

- ყვე­ლამ კარ­გად იცის, რა სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ვართ. სა­მი ისეთი კა­ლათ­ბურ­თე­ლი ვერ ითა­მა­შებს, რომ­ლებ­საც დი­დი დახ­მა­რე­ბის გა­წე­ვა შე­უძ­ლი­ათ. გი­ორ­გი ცინ­ცა­ძე, ბე­ქა ბურ­ჯა­ნა­ძე და დუ­და სა­ნა­ძე ჩვე­ნი ნაკ­რე­ბის­თ­ვის დი­დი ძა­ლაა. მათ საკ­მა­რი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვთ ევ­რო­პის წამ­ყ­ვან გუნ­დებ­თან თა­მა­ში­სა. დღეს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებს სწო­რედ გა­მოც­დი­ლე­ბა აკ­ლია, კა­ლათ­ბურ­თელ­თა უმე­ტე­სო­ბა, იმ დო­ნე­ზე, რო­გორ­ზეც სერ­ბე­თი­სა და გერ­მა­ნი­ის ნაკ­რე­ბის კა­ლათ­ბურ­თე­ლე­ბი თა­მა­შო­ბენ, პირ­ვე­ლად გა­დის. ჩვე­ნი ამო­ცა­ნაა და­ვეხ­მა­როთ ჩვენს ახალ­გაზ­რ­და მო­თა­მა­შე­ებს, ნაკ­რებ­საც კარ­გად შე­ეწყონ და შე­ი­ძი­ნონ გა­მოც­დი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც სა­მო­მავ­ლოდ მა­თაც გა­მო­ად­გე­ბათ და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებ­საც.

- ორი კა­ლათ­ბურ­თე­ლი გერ­მა­ნი­ა­ში შე­მო­გი­ერ­თ­დე­ბათ.

- მა­ნუ­ჩარ მარ­კო­იშ­ვი­ლი და მა­იკლ დიქ­სო­ნი ხემ­ნიც­ში ჩა­მოვ­ლენ. ვი­ცით, რომ სა­თა­ნა­დო კონ­დი­ცი­ებ­ში იქ­ნე­ბი­ან, მაგ­რამ გუნ­დ­თან ერ­თად სა­მუ­შა­ოდ დრო არ რჩე­ბათ. ეს კი­დევ ერ­თი პრობ­ლე­მაა. თუმ­ცა მსგავს სი­ტუ­ა­ცი­ა­შია ჩვე­ნი ყვე­ლა ოპო­ნენ­ტიც.

- გერ­მა­ნი­ი­სა და სერ­ბე­თის ნაკ­რე­ბის შე­სა­ხებ რი­სი თქმა შე­გიძ­ლი­ათ?

- დი­დე­ბულ გუნ­დებს ვე­თა­მა­შე­ბით. გერ­მა­ნე­ლებს საკ­მა­რი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვთ, შე­მად­გენ­ლო­ბა­შიც არ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლა სე­რი­ო­ზუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი. მა­თი უპი­რა­ტე­სო­ბა ისაა, რომ მას­პინ­ძე­ლია. რაც შე­ე­ხე­ბა სერ­ბეთს, ამ გუნდს ევ­რო­ლი­გის რამ­დე­ნი კა­ლათ­ბურ­თე­ლიც უნ­და აკ­ლ­დეს, მა­ინც ამო­უ­წუ­რა­ვი რე­სურ­სი აქვს. ევ­რო­პი­სა თუ მსოფ­ლი­ოს ტოპ-შე­ჯიბ­რე­ბებ­ში სერ­ბე­ბი რე­გუ­ლა­რუ­ლად სა­მე­ულ­ში ტრი­ა­ლე­ბენ. მათ­თან სტუმ­რად თა­მა­ში რთუ­ლი იქ­ნე­ბა, თუმ­ცა მე­ტო­ქე­ებ­ზე მე­ტად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რე­ბის თა­მა­შის ხა­რის­ხი მა­ღელ­ვებს. დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ექ­ნე­ბა, რო­გორ თა­მაშს შევ­თა­ვა­ზებთ მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გე­ებს.

- რას ჰპირ­დე­ბით ქარ­თ­ველ ქო­მაგს?

- შეც­დო­მა იქ­ნე­ბა, თუ ვიტყ­ვით - გერ­მა­ნი­ა­სა და სერ­ბეთ­ში აუცი­ლებ­ლად გა­ვი­მარ­ჯ­ვებ­თო. ვი­ნა­ი­დან არ გვაქვს სა­თა­ნა­დო გა­მოც­დი­ლე­ბა, გულ­შე­მატ­კი­ვარს შეგ­ვიძ­ლია დავ­პირ­დეთ, რომ გუ­ლი­ა­ნად ვი­თა­მა­შებთ, მო­ე­დან­ზე თავს დავ­დებთ. რამ­დე­ნად და­ფას­დე­ბა ჩვე­ნი გარ­ჯა, უშუ­ა­ლოდ მატ­ჩე­ბი გვიჩ­ვე­ნებს.

ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"

1436
მკითხველის კომენტარები / 0 /
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;