ინგლისი. პრემიერლიგა. XVIII ტური: პრემიერლიგა. ქალაქელები და დანარჩენლები [VIDEO]

პირ­ვე­ლი წრის დას­რუ­ლე­ბამ­დე ერ­­თი ტუ­რით ად­რე, პრე­მი­ერ­ლი­გას კვლავ 11-ქუ­ლი­ა­ნი ჰან­დი­კა­პით ლი­დე­რობს "მან­ჩეს­ტერ სი­ტი", რომ­ლის დამ­წე­ვიც დღეს­დღე­ო­ბით არა­ვინ ჩანს, თუ რა­ღაც წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი მი­ზე­ზით "ქა­ლა­ქა­ლებ­მა" თა­ვად არ გა­ა­ნი­ა­ვეს შთამ­ბეჭ­და­ვი უპი­რა­ტე­სო­ბა...

მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, ჟო­ზე მო­უ­რი­ნი­ომ თქვა, რომ მი­სი გუნ­დი ბო­ლო ტუ­რამ­დე იბ­რ­ძო­ლებს...

სე­ზო­ნის დაწყე­ბის წინ და პირ­ველ ტუ­რებ­ში ცო­ტა სხვა წარ­მოდ­გე­ნა გვქონ­და პრე­მი­ერ­ლი­გის ახალ კამ­პა­ნი­ა­ზე - იყო შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რომ ფიცხე­ლი ბრძო­ლა იქ­ნე­ბო­და ჩემ­პი­ო­ნო­ბის­თ­ვის, მაგ­რამ ჯერ მა­რა­თო­ნის ნა­ხე­ვა­რიც არ არის გა­სუ­ლი და მთა­ვარ ინ­ტ­რი­გად სულ სხვა თე­მე­ბი შე­მოგ­ვ­რ­ჩა - ვინ არის ისე­თი ყო­ჩა­ღი, რომ ბო­ლოსდაბო­ლოს და­ა­მარ­ცხოს "მან­ჩეს­ტერ სი­ტი", და ვინ გა­ვა მე­ო­რე ად­გილ­ზე, ეგ­რე­ვე ჩემ­პი­ონ­თა ლი­გის ჯგუფ­ში რომ მოხ­ვ­დეს მო­მა­ვა­ლი სე­ზო­ნის­თ­ვის...

პეპ გვარ­დი­ო­ლას გე­ნი­ა­ლუ­რი გუნ­დის ზე­დი­ზედ მე-16 გა­მარ­ჯ­ვე­ბამ, თან "ტო­ტენ­ჰე­მის" წი­ნა­აღ­მ­დეგ და ასე­თი ან­გა­რი­შით, ზე­მოთ ხსე­ნე­ბულ ორ თე­მას აქ­ტუ­ა­ლო­ბა ვერ მო­აკ­ლო, უფ­რო - პი­რი­ქით.

ერ­თი სიტყ­ვით, "სი­ტი" თა­ვის სტი­ქი­ა­ში რჩე­ბა და ამ­ყა­რებს აზრს, რომ დღეს ევ­რო­პა­ში (დი­ახ, ევ­რო­პა­ში და არა მხო­ლოდ პრე­მი­ერ­ლი­გა­ში, ან მით უმე­ტეს ბრი­ტა­ნე­თის კუნ­ძუ­ლებ­ზე) ასეთ სრულ­ყო­ფილ ფეხ­ბურთს ვე­რა­ვინ გვთა­ვა­ზობს.

ამ მი­მო­ხილ­ვის ფორ­მა­ტი არ გვაძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, წვრი­ლად მოვ­ყ­ვეთ მთე­ლი ის პე­რი­პე­ტი­ე­ბი, რაც "ეტი­ჰად­ზე" ვნა­ხეთ, მაგ­რამ სრუ­ლი სუ­რა­თის­თ­ვის ესეც იკ­მა­რებს: ჩვე­ნი გან­საზღ­ვ­რე­ბა - "სრულ­ყო­ფი­ლი ფეხ­ბურ­თი" - აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ემ­თხ­ვე­ვა წამ­ყ­ვა­ნი ბრი­ტა­ნუ­ლი მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის შე­ფა­სე­ბას, რომ ეს არის თა­ნა­მედ­რო­ვე ფეხ­ბურ­თის სულ სხვა სტან­დარ­ტი - გვარ­დი­ო­ლას სტან­დარ­ტი!

მას­ზე ამ­ბობ­დ­ნენ, რომ "ბარ­სე­ლო­ნა­ში" პირ­ველ­ხა­რის­ხო­ვა­ნი ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი ჰყავ­და და ამით გა­დი­ო­და ფონს. მაგ­რამ ერთ დღე­საც ის და­შორ­და ამ ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვებს და და­ამ­ტ­კი­ცა, რომ არის მწვრთნე­ლი, რო­მე­ლიც მუდ­მი­ვად ეძებს თავ­გა­და­სა­ვალს, ეძებს ახალს და, რაც მთა­ვა­რია, თა­ვად ქმნის ახალს.

ალ­ბათ, ერთ დღე­საც "სი­ტიც" წა­ა­გებს (ეს პეპ­მაც თქვა), პა­ტა­რა ჩა­ვარ­დ­ნაც ექ­ნე­ბა, მაგ­რამ ესეც ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად უნ­და მი­ვი­ღოთ, რო­გორც ის, რაც გვაქვს დღეს -

"ქა­ლა­ქე­ლე­ბი" ყვე­ლა ძი­რი­თად კონ­კუ­რენტს გა­უს­წორ­დ­ნენ და ერ­თა­დერ­თი, "ევერ­ტონ­თან" და­კარ­გეს ქუ­ლე­ბი.
რაც შე­ე­ხე­ბა "ტო­ტენ­ჰემს", თუ არ ჩათ­ვ­ლით მცი­რეხ­ნი­ან პე­რი­ოდს სექ­ტემ­ბერ-ოქ­ტომ­ბერ­ში, რო­ცა "მამ­ლე­ბი" თა­მაშს თა­მაშ­ზე იგებ­დ­ნენ და "სი­ტის" რე­ა­ლურ კონ­კუ­რენ­ტე­ბად მო­ი­აზ­რე­ბოდ­ნენ, დღეს ჩვენ ვხე­დავთ, რომ მა­უ­რი­სიო პო­ჩე­ტი­ნოს კრე­ბუ­ლი ლა­მის ერ­თი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი გუნ­დია, რო­მელ­საც უკ­ვე... "ბარ­ნ­ლიც" უს­წ­რებს.

"სი­ტიმ" იმ­დე­ნად მო­შა­ლა მე­ტო­ქე ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად, დე­ლე ალიმ და ჰა­რი კე­ინ­მა არ­ბიტრს კი­ნა­ღამ თა­ვი გა­ა­ძე­ვე­ბი­ნეს. აქეთ მხა­რეს კი, და­ვიდ სილ­ვას არ­ყოფ­ნა­ში (გვარ­დი­ო­ლას თქმით, თა­მა­ში პი­რა­დი პრობ­ლე­მე­ბის გა­მო გა­უც­და) ბრწყინ­ვა­ლედ ითა­მა­შა ილ­ქაი გი­უნ­დო­გან­მა (გო­ლი და სა­გო­ლე პა­სი), ხო­ლო მთა­ვა­რი ინ­ს­პი­რა­ტო­რი კვლავ კე­ვინ დე ბრუ­ი­ნი იყო, ვინც გო­ლიც შე­აგ­დო და პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის მოქ­მე­დე­ბებ­საც უნა­რი­ა­ნად დი­რი­ჟო­რობ­და.

და რა­ჰიმ სტერ­ლინ­გი? კა­ცი, რო­მე­ლიც ყო­ველ­თ­ვის არის იქ, სა­დაც სა­ჭი­როა და ერთ შეც­დო­მა­საც არ გპა­ტი­ობს, რო­გორც ეს ერიკ და­ი­ერ­სა და უგო ლო­რისს გა­უ­კე­თა...


კო­მენ­ტა­რე­ბი

მა­უ­რი­სიო პო­ჩე­ტი­ნო: "ვფიქ­რობ, ეს კარ­გი გაკ­ვე­თი­ლი იყო ჩვენ­თ­ვის. რო­ცა იგებ და კარ­გად თა­მა­შობ, ბევრს ვე­რა­ფერს სწავ­ლობ, ხო­ლო, რო­ცა ძლი­ერ მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გეს­თან მარ­ცხ­დე­ბი, ხვდე­ბი, რომ კი­დევ ბევ­რი გაქვს სა­მუ­შაო და სას­წავ­ლი. ამ ეტაპ­ზე "სი­ტი" სა­უ­კე­თე­სო გუნ­დია ინ­გ­ლის­ში და ჩვენ უნ­და მი­ვუ­ლო­ცოთ მე­ტო­ქეს ეს გა­მარ­ჯ­ვე­ბა".

პეპ გვარ­დი­ო­ლა: "ძა­ლი­ან კარ­გად ვი­თა­მა­შეთ პრე­მი­ერ­ლი­გის ერთ-ერ­თი უძ­ლი­ე­რე­სი გუნ­დის წი­ნა­აღ­მ­დეგ. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, გა­მარ­ჯ­ვე­ბა ორ­მა­გად მა­ხა­რებს. მთა­ვა­რია, ჩვენ გვქონ­დეს ბურ­თი. ამის გა­რე­შე, ერ­თი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი გუნ­დი ვიქ­ნე­ბო­დით...

რაც შე­ე­ხე­ბა დე ბრუ­ინს, ის სწო­რე­დაც ბურ­თის ფან­ტას­ტი­კუ­რი ფლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, თო­რემ, რომ შე­ა­და­როთ, მე­ოთხე ლი­გის ფეხ­ბურ­თე­ლიც არ დარ­ბის მას­ზე ნაკ­ლებს. ეს ძა­ლი­ან დი­დი ფუ­ფუ­ნე­ბაა ნე­ბის­მი­ე­რი მწვრთნე­ლის­თ­ვის. მად­ლო­ბა "სი­ტის" ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბას, რომ ასე­თი ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი მყავს".

ფაქ­ტე­ბი

* პეპ გვარ­დი­ო­ლას კი­დევ ზე­დი­ზედ 3 გა­მარ­ჯ­ვე­ბა (ჩემ­პი­ო­ნა­ტე­ბის ეგი­დით) აშო­რებს პერ­სო­ნა­ლურ რე­კორ­დამ­დე. "ბა­ი­ერ­ნ­ში" ყოფ­ნი­სას მას მო­გე­ბა­თა 19-მატ­ჩი­ა­ნი სე­რია ჰქონ­და 2013 წლის ოქ­ტომ­ბ­რი­დან 2014 წლის მარ­ტამ­დე.

* მას შემ­დეგ, რაც "ტო­ტენ­ჰე­მის" მწვრთნე­ლი გახ­და (2014 წლის აგ­ვის­ტო), მა­უ­რი­სიო პო­ჩე­ტი­ნოს ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბით "მამ­ლებ­მა" პრე­მი­ერ­ლი­გის "დი­დი ექ­ვ­სე­უ­ლის" წი­ნა­აღ­მ­დეგ 18 სა­გა­რეო მატ­ჩი­დან მხო­ლოდ 1 მო­ი­გეს (6 ფრე, 11 წა­გე­ბა).

* "სი­ტის­თან" მატ­ჩ­ში "ტო­ტენ­ჰემ­მა" კა­რის­კენ პირ­ვე­ლად 55-ე წუთ­ზე და­არ­ტყა. პლუს ამას, მთლი­ა­ნად შეხ­ვედ­რა­ში "მამ­ლებ­მა" სულ 2 დარ­ტყ­მა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეს კა­რის­კენ, მა­შინ, რო­ცა "სი­ტიმ" ეს 11-ჯერ მო­ა­ხერ­ხა. ეს არის "ტო­ტენ­ჰე­მის­თ­ვის ყვე­ლა­ზე ნე­გა­ტი­უ­რი სხვა­ო­ბა (-9) 2013 წლის დე­კემ­ბ­რის (-10 "ლი­ვერ­პულ­თან" მატ­ჩ­ში) შემ­დეგ.

* "სი­ტის" 8 სა­ში­ნაო მატ­ჩ­ში ლე­როი სა­ნე 11 გოლ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და (5 გო­ლი, 6 სა­გო­ლე პა­სი).

* პრე­მი­ერ­ლი­გის 15 მატ­ჩ­ში კე­ვინ დე ბრუ­ი­ნი "სი­ტის" 14 გოლ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და (6 გო­ლი, 8 სა­გო­ლე პა­სი).

* "ტო­ტენ­ჰე­მის" მე­კა­რე უგო ლო­რი­სის­თ­ვის ილ­ქაი გი­უნ­დო­გა­ნის გო­ლი იყო პრე­მი­ერ­ლი­გა­ში გაშ­ვე­ბუ­ლი მე-200 ბურ­თი, აქე­დან 25 "მან­ჩეს­ტერ სი­ტის" წი­ლად მო­დის.

  "არ­სე­ნალ­მა" გა­ჭირ­ვე­ბით მო­უ­გო "ნი­უ­კასლს". ზე­დი­ზედ მე­ოთხე მარ­ცხის შემ­დეგ "კაჭ­კა­ჭე­ბი" გა­სა­ვარდნ ზო­ნა­ში აღ­მოჩ­ნ­დ­ნენ. არა­და, "ემი­რე­ით­ს­ზე" მატ­ჩი ფრედ რომ დას­რუ­ლე­ბუ­ლი­ყო, ნამ­დ­ვი­ლად არ იქ­ნე­ბო­და სენ­სა­ცია.

თუმ­ცა რა­ფა ბე­ნი­ტესს პირ­ველ რიგ­ში ქუ­ლებს და­უთ­ვ­ლი­ან და არა - გა­მო­უ­ყე­ნე­ბელ შან­სებს. თა­მა­შის შემ­დეგ მან თქვა, რომ იან­ვ­რის სატ­რან­ს­ფე­რო ბა­ზარ­ზე ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბის­გან გუნ­დის გაძ­ლი­ე­რე­ბას მო­ითხოვს, ოღონდ, ჯერ სა­კითხა­ვია, ახა­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი მას­თან მივ­ლენ თუ... ახალ მწვრთნელ­თან.

"ახა­ლი მწვრთნე­ლი" ვახ­სე­ნეთ და, ეს ფაქ­ტო­რი აშ­კა­რად იგ­რ­ძ­ნო­ბა იმ უმე­ტეს გუნ­დებ­ში, სა­დაც მიმ­დი­ნა­რე სე­ზონ­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი მოხ­და. მა­გა­ლი­თად, "კრის­ტალ პა­ლასს" და­ეტყო როი ჰოჯ­სო­ნის ხე­ლი - შა­ბათს "არ­წი­ვებ­მა" პირ­ვე­ლი(!) სა­გა­რეო გო­ლი გა­ი­ტა­ნეს ამ სე­ზონ­ში, ხო­ლო 5 ნო­ემ­ბ­რის შემ­დეგ სუ­ლაც და­უ­მარ­ცხებ­ლე­ბი არი­ან.

დე­ვიდ მო­ი­ეს­მა ფერ­ზე მო­იყ­ვა­ნა "ვესტ ჰე­მი", რო­მელ­მაც ბო­ლო 3-დან 2 მატჩი "მშრალად" მო­ი­გო.

კლოდ პი­უ­ელ­მა თით­ქოს გა­მო­ა­ცოცხ­ლა "ლეს­ტე­რი", ვინც შა­ბა­თამ­დე ზე­დი­ზედ 4 მატ­ჩი მო­ი­გო, თუმ­ცა "კრის­ტალ პა­ლა­სის­გან" სა­კუ­თარ მო­ე­დან­ზე მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ცი­ვი შხა­პი მი­ი­ღო - 0:3. ბა­ნა­ლუ­რი ნათ­ქ­ვა­მია, მაგ­რამ მა­ინც - ხდე­ბა ხოლ­მე...

"ჩელ­სი" მწი­რი რე­სურ­სე­ბით, მაგ­რამ მა­ინც სტა­ბი­ლუ­რად უდ­გას კვალ­ში მე­ო­რე ად­გი­ლის­თ­ვის მებ­რ­ძოლ "მან­ჩეს­ტერ იუნა­ი­ტედს". აშ­კა­რაა, რომ "არის­ტოკ­რა­ტებს" ტი­ტუ­ლის დათ­მო­ბა მო­უ­წევთ, თუმ­ცა ან­ტო­ნიო კონ­ტეს­თ­ვის არც ვი­ცე­ჩემ­პი­ო­ნო­ბა უნ­და იყოს კა­ტას­ტ­რო­ფა.

კვი­რის მატჩებში და­გეგ­მი­ლი გა­მარ­ჯ­ვე­ბე­ბი მო­ი­პო­ვეს "მან­ჩეს­ტერ­მა" და "ლი­ვერ­პულ­მა". დამ­ტ­კიც­და, რომ ეს უკა­ნას­კ­ნე­ლი გა­ცი­ლე­ბით თა­ვი­სუფ­ლად და შე­დე­გი­ა­ნად თა­მა­შობს სტუმ­რად, რა­ზეც უბ­რა­ლო სტა­ტის­ტი­კაც მეტყ­ვე­ლებს - ზე­დი­ზედ 3 სა­გა­რეო გა­მარ­ჯ­ვე­ბა (თან ყვე­ლა - დი­დი ან­გა­რი­შით), 12 გა­ტა­ნი­ლი და ერ­თი გაშ­ვე­ბუ­ლი გო­ლი.

ასე­ვე ზე­დი­ზედ მე­სა­მე სა­გა­რეო მატ­ჩი მო­ი­გო "იუნა­ი­ტედ­მა" და ამ შეხ­ვედ­რებ­ში 9 გო­ლი გა­ი­ტა­ნა, თუმ­ცა ცო­ტაც არ გა­უშ­ვია (4).ფაქ­ტე­ბი

* "ვესტ ბრომ­ვი­ჩის" სტა­დი­ონ­ზე გა­მარ­თულ ბო­ლო 11 პრე­მი­ერ­ლი­გურ მა­ტ­ჩ­ში რო­მე­ლუ ლუ­კა­კუმ 10 გო­ლი გა­ი­ტა­ნა იმა­ვე "ვესტ ბრომ­ვი­ჩის", "ევერ­ტო­ნი­სა" და "მან­ჩეს­ტერის" სა­ხე­ლით.

* მარ­კუს რაშ­ფორდს ("მან­ჩეს­ტერ იუ­ნა­ი­ტე­დი") ამ სე­ზო­ნის 27 მატ­ჩ­ში (იგ­უ­ლის­ხ­მე­ბა ყვე­ლა ტურ­ნი­რი) თა­ვი­სი გუნ­დის 16 გოლ­ში უდევს წი­ლი (9 გო­ლი, 7 სა­გო­ლე პა­სი).

* "ვესტ ბრომ­ვიჩს" უკ­ვე 16 ტუ­რია არ მო­უ­გია (8 ფრე, 8 წა­გე­ბა). ეს არის ამ გუნ­დის უგ­რ­ძე­სი მო­უ­გე­ბე­ლი სე­რია ინ­გ­ლი­სუ­რი ლი­გის ის­ტო­რი­ა­ში.

* იან რა­შის (1986/87 წლე­ბის სე­ზო­ნი) შემ­დეგ მო­ჰა­მედ სა­ლა­ჰი გახ­და "ლი­ვერ­პუ­ლის" პირ­ვე­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლი, ვინც შო­ბამ­დე 20 გოლს (ყვე­ლა ტურ­ნი­რის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით) მო­უ­ყა­რა თა­ვი.

* მიმ­დი­ნა­რე სე­ზონ­ში პრე­მი­ერ­ლი­გის არც ერთ გუნდს არ გა­უ­ტა­ნია იმა­ზე მე­ტი გო­ლი პირ­ველ ტა­ი­მებ­ში, რამ­დე­ნიც "ლი­ვერ­პულს" - 19. ანა­ლო­გუ­რი შე­დე­გი აქვს "მან­ჩეს­ტერ სი­ტი­საც".

* "ლი­ვერ­პუ­ლი" და­უ­მარ­ცხე­ბე­ლია პრე­მი­ერ­ლი­გის ბო­ლო 9 მატ­ჩ­ში (6 მო­გე­ბა, 3 ფრე). უფ­რო გრძე­ლი სე­რია (11 მატ­ჩი) "წით­ლებ­მა" 2016 წლის ნო­ემ­ბერ­ში და­ას­რუ­ლეს.

* მარ­კოს ალონ­სოს ("ჩელ­სი") უკ­ვე 14 გოლ­ში უდევს წი­ლი (10 გა­ი­ტა­ნა, 4 გა­ა­ტა­ნი­ნა). ეს არის ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი შე­დე­გი პრე­მი­ერ­ლი­გის მცვე­ლებს შო­რის.

* "სა­უთ­ჰემ­პ­ტონ­მა" მოქ­მე­დი ჩემ­პი­ო­ნე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ 41 სა­გა­რეო მატ­ჩი­დან მხო­ლოდ 2 მო­ი­გო - 1970 წელს "ლიდ­ს­თან" და 2015 წელს "ჩელ­სის­თან".

* "სა­უთ­ჰემ­პ­ტონ­მა" "ჩელ­სის" წი­ნა­აღ­მ­დეგ გა­მარ­თულ პრე­მი­ერ­ლი­გის ბო­ლო 25 მატ­ჩ­ში მხო­ლოდ ერ­თხელ შეძ­ლო კა­რის "მშრა­ლად" შე­ნახ­ვა.

* "არ­სე­ნალ­მა" პრე­მი­ერ­ლი­გის ბო­ლო 14 სა­ში­ნაო მატ­ჩი­დან 13 მო­ი­გო და და­მარ­ცხ­და მხო­ლოდ "მან­ჩეს­ტერ იუნა­ი­ტედ­თან".

* "ნი­უ­კასლს" 9-მატ­ჩი­ა­ნი მო­უ­გე­ბე­ლი სე­რია (1 ფრე, 8 მარ­ცხი) აქვს. ეს არის ამ გუნ­დის ყვე­ლა­ზე ნე­გა­ტი­უ­რი ციკ­ლი 2015 წლის მა­ი­სის (ზე­დი­ზედ 10 მო­უ­გე­ბე­ლი მატ­ჩი) შემ­დეგ.

* მე­სუთ იოზილ­მა ("არ­სე­ნა­ლი") ბო­ლო 5 მატ­ჩ­ში 6 გოლ­ში მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა (2 გო­ლი, 4 სა­გო­ლე პა­სი).

* მე­სუთ იოზილ­მა "ნი­უ­კას­ლ­თან" მატ­ჩ­ში 8 სა­გო­ლე შან­სი (ისე­ვე, რო­გორც "ევერ­ტონ­თან" ოქ­ტომ­ბერ­ში) შე­უქ­მ­ნა პარ­ტ­ნი­ო­რებს. ამ სე­ზონ­ში მხო­ლოდ კე­ვინ დე ბრუ­ინს ("სი­ტი") აქვს უკე­თე­სი შე­დე­გი - 9 შან­სი "სა­უთ­ჰემ­პ­ტონ­თან" ნო­ემ­ბ­რის და­პი­რის­პი­რე­ბა­ში.

* "კრის­ტალ პა­ლას­მა" ზე­დი­ზედ მე­სა­მე მატ­ჩ­ში არ გა­უშ­ვა გო­ლი, რაც პირ­ვე­ლად შეძ­ლო ინ­გ­ლი­სის მთა­ვარ ლი­გა­ში ყოფ­ნის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

* "ბრა­ი­ტონ­მა" პრე­მი­ერ­ლი­გის ბო­ლო 6 მატ­ჩ­ში მხო­ლოდ 1 გო­ლი გა­ი­ტა­ნა, მა­შინ, რო­ცა მა­ნამ­დე გა­მარ­თულ 6 მატ­ჩ­ში 8-ჯერ შეძ­ლო მე­ტო­ქე­თა კა­რის აღე­ბა.

* ამ სე­ზონ­ში "ბარ­ნ­ლი­ზე" მეტ მატ­ჩ­ში (9, ისე­ვე, რო­გორც "არ­სე­ნალ­მა") კა­რის "მშრა­ლად" შე­ნახ­ვა შეძ­ლო მხო­ლოდ "მან­ჩეს­ტერ იუნა­ი­ტედ­მა" (10).

* "უოტ­ფორ­დ­მა" ბო­ლო 5 მატ­ჩი­დან 4 წა­ა­გო და მხო­ლოდ ერთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ითა­მა­შა ფრედ.

* "ვესტ ჰე­მის" შემ­დეგ (2015 წლის აგ­ვის­ტო) "უოტ­ფორ­დი" გახ­და პრე­მი­ერ­ლი­გის მე­ო­რე გუნ­დი, რომ­ლის მო­თა­მა­შე­ებ­მაც ზე­დი­ზედ 3 ტურ­ში მი­ი­ღეს წი­თე­ლი ბა­რა­თე­ბი.

* "სტოკ­მა" ბო­ლო 6 მატ­ჩი­დან 5 მო­ი­გო და ერ­თ­შიც გა­ი­მარ­ჯ­ვა.

* ეს იყო "სტო­კის" 50-ე სა­ში­ნაო მარ­ცხი პრე­მი­ერ­ლი­გის ის­ტო­რი­ა­ში.

 ლეს­ტე­რი-კრ. პა­ლა­სი 0:3
გო­ლე­ბი: 0:1 ბენ­ტე­კე (19), 0:2 ზა­ჰა (40), 0:3 სა­კო (90+4)
გა­ძე­ვე­ბა: ნდი­დი (61. ლეს­ტე­რი)

არ­სე­ნა­ლი-ნი­უ­კას­ლი 1:0
გო­ლი: 1:0 იოზი­ლი (23)

ბრა­ი­ტო­ნი-ბარ­ნ­ლი 0:0
გა­მოუ­ყე­ნე­ბე­ლი პე­ნალ­ტი: მი­უ­რეი (36. ბრა­ი­ტო­ნი)

ჩელ­სი-სა­უთ­ჰემ­პ­ტო­ნი 1:0
გო­ლი: 1:0 ალონ­სო (45+3)

უოტ­ფორ­დი-ჰადერ­ს­ფილ­დი 1:4
გო­ლე­ბი: 0:1 კა­ჩუნ­გა (6), 0:2 მუი (23), 0:3 დე­პუ­ატ­რი (50), 1:3 დუ­კუ­რი (68), 1:4 მუი (89-პენ)
გა­ძე­ვე­ბა: დი­ნი (33. უოტ­ფორ­დი), ჰო­გი (61. ჰა­დერ­ს­ფილ­დი)

სტო­კი-ვესტ ჰე­მი 0:3
გო­ლე­ბი: 0:1 ნობ­ლი (18-პენ), 0:2 არ­ნა­უ­ტო­ვი­ჩი (75), 0:3 სა­ხო (86)

მან­ჩეს­ტერ სი­ტი-ტო­ტენ­ჰე­მი 4:1
გა­მო­უ­ყე­ნე­ბე­ლი პე­ნალ­ტი: გაბ­რი­ელ ჟე­ზუ­ში (75. სი­ტი)

ვესტ ბრომ­ვ.-მან­ჩეს­ტერ იუნ 1:2
გო­ლე­ბი: 0:1 ლუ­კა­კუ (27), 0:2 ლინ­გარ­დი (35), 1:2 ბე­რი (77)

ბორ­ნ­მუ­თი-ლი­ვერ­პუ­ლი 0:4
გო­ლე­ბი: 0:1 კო­უ­ტი­ნიო (20), 0:2 ლოვ­რე­ნი (26), 0:3 სა­ლა­ჰი (44), 0:4 ფირ­მი­ნო (66)

ორ­შა­ბა­თი, 18 დე­კემ­ბე­რი
ევერ­ტო­ნი-სუ­ონ­სი 23:59

ბომ­ბარ­დი­რე­ბი: 14 - მო­ჰა­მედ სა­ლა­ჰი (ლი­ვერ­პუ­ლი); 12 - ჰა­რი კე­ი­ნი (ტო­ტენ­ჰე­მი); 11 - რა­ჰიმ სტერ­ლინ­გი (მან­ჩეს­ტერ სი­ტი); 10 - რო­მე­ლუ ლუ­კა­კუ (მან­ჩეს­ტერ იუნ), სერ­ხიო აგუ­ე­რო (მან­ჩეს­ტერ სი­ტი); 9 - უეინ რუ­ნი (ევერ­ტო­ნი), ალ­ვა­რო მო­რა­ტა (ჩელ­სი).
მომ­დევ­ნო ტუ­რი

22 დე­კემ­ბე­რი: არ­სე­ნა­ლი-ლი­ვერ­პუ­ლი

23 დე­კემ­ბე­რი: ევერ­ტო­ნი-ჩელ­სი, ბრა­ი­ტო­ნი-უოტ­ფორ­დი,

მან­ჩეს­ტერ სი­ტი-ბორ­ნ­მუ­თი, სა­უთ­ჰემ­პ­ტო­ნი-ჰადერ­ს­ფილ­დი,

სტო­კი-ვესტ ბრომ­ვი­ჩი, სუ­ონ­სი-კრის­ტალ პა­ლა­სი, ვესტ ჰე­მი-ნი­უ­კას­ლი,

ბარ­ნ­ლი-ტო­ტენ­ჰე­მი, ლეს­ტე­რი-მან­ჩეს­ტერ იუნა­ი­ტე­დი

ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"
1206
მკითხველის კომენტარები / 0 /
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;