იურგენ კლოპის ბიოგრაფიიდან: მანჩესტერის გზაზე...

გერ­მა­ნელ­მა ჟურ­ნა­ლის­ტ­მა რა­ფა­ელ ჰო­ნიგ­შ­ტა­ინ­მა და­წე­რა ბი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი წიგ­ნი იურ­გენ კლოპ­ზე. ვფიქ­რობთ, კლო­პი საკ­მა­რი­სად პო­პუ­ლა­რუ­ლია სა­ი­მი­სოდ, რომ მი­სი ბი­ოგ­რა­ფი­ის თუნ­დაც ერ­თი ფრაგ­მენ­ტი სა­ინ­ტე­რე­სო იყოს "ლე­ლოს" მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის. დღეს სწო­რედ ამ წიგ­ნის ერთ ასეთ ფრა­გ­მენტს გთა­ვა­ზობთ...

...2014 წლის 11 აპ­რილს იურ­გენ კლო­პი ჰანს-იოახიმ ვატ­ც­კეს მი­უნ­ხე­ნის "ჰილ­ტონ პარკ ჰო­ტელ­ში" შეხ­ვ­და. მან "დორ­ტ­მუნ­დის" შეფს უთხ­რა, რომ სა­ბო­ლოო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო და მთა­ვა­რი მწვრთნე­ლის პოს­ტი­დან წას­ვ­ლას აღარ აპი­რებ­და...

რამ­დე­ნი­მე დღით ად­რე, რო­ცა "დორ­ტ­მუნ­დი" "ბა­ი­ერ­ნ­თან" სა­თა­მა­შოდ ემ­ზა­დე­ბო­და, მწვრთნელს ჯერ კი­დევ არ ჰქონ­და მი­ღე­ბუ­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა სა­კუ­თარ მო­მა­ვალ­ზე. მან უაღ­რე­სად მომ­ხიბ­ლა­ვი და მაც­დუ­ნე­ბე­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბა მი­ი­ღო ინ­გ­ლი­სის ჩრდი­ლო­და­სავ­ლე­თი­დან. კლო­პი­სათ­ვის ეს იყო შან­სი, გა­ეწ­ვ­რ­თ­ნა მსოფ­ლი­ოს ერთ-ერ­თი უდი­დე­სი კლუ­ბი...

"ჩვენ სა­სა­დი­ლო­ში შევ­ხ­ვ­დით ერ­თ­მა­ნეთს. ეს იყო ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო სა­უ­ბა­რი. მან მითხ­რა სა­კუ­თა­რი გეგ­მე­ბის თა­ო­ბა­ზე და ისიც და­ა­მა­ტა, რომ სა­ღა­მოს აუცი­ლებ­ლად უნ­და გვე­ლა­პა­რა­კა. მე სა­დი­ლი მქონ­და და­გეგ­მი­ლი ჩემს გო­გო­ნას­თან, რო­მე­ლიც მი­უნ­ხენ­ში ცხოვ­რობს. ამი­ტომ, ჩვე­ნი შეხ­ვედ­რა მხო­ლოდ 10 წუთს გაგ­რ­ძელ­და. კლოპ­მა მითხ­რა - აღარ მინ­და ზე­წო­ლის ქვეშ ვი­ყო, ისი­ნი უარით გა­ვის­ტუმ­რეო", - იხ­სე­ნებს ვატ­ც­კე.

ცო­ტა ხნით ად­რე, "მან­ჩეს­ტერ იუნა­ი­ტე­დის" ვი­ცე-აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რი ედი ვუდ­ვორ­დ­მა გერ­მა­ნი­ა­ში ჩას­ვ­ლა გა­დაწყ­ვი­ტა, რა­თა კლო­პი ენა­ხა. დე­ვიდ მო­ი­ე­სის ხან­მოკ­ლე ეპო­პეა "ოლდ ტრა­ფორ­დ­ზე" უკ­ვე და­სას­რულს უახ­ლოვ­დე­ბო­და. "წი­თე­ლი აშ­მა­კე­ბის" ფა­ვო­რი­ტი სწო­რედ ჰერ იურ­გე­ნი იყო. მას გუნ­დის თა­მა­შის­თ­ვის ოდინ­დე­ლი ხიბ­ლი უნ­და და­ებ­რუ­ნე­ბი­ნა...

ვუდ­ვორ­დ­მა უთხ­რა კლოპს, რომ "ოც­ნე­ბე­ბის თე­ატ­რი" (ასეც უწო­დე­ბენ "ოლდ ტრა­ფორდს") სხვა არა­ფე­რია, თუ არა "დის­ნე­ი­ლენ­დი ზრდას­რუ­ლე­ბის­თ­ვის" - მი­თი­უ­რი ად­გი­ლი, სა­დაც ყვე­ლა სა­ფეხ­ბურ­თო ოც­ნე­ბა სრულ­დე­ბა...

კლო­პი ყოყ­მა­ნობ­და. ერ­თი, რომ მას არ ეთ­მო­ბო­და მის მი­ერ გა­მო­ძერ­წი­ლი "დორ­ტ­მუნ­დი", მაგ­რამ მე­ო­რე მხრივ, ძა­ლი­ან კარ­გად ხვდე­ბო­და, რომ 6 წლის შემ­დეგ, შე­იძ­ლე­ბა, მარ­თ­ლაც უპ­რი­ა­ნი ყო­ფი­ლი­ყო სა­მუ­შაო ად­გი­ლის გა­მოც­ვ­ლა.

თა­ვი­დან ვატ­ც­კემ გა­დაწყ­ვი­ტა, რომ ძა­ლი­ან პრინ­ცი­პუ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო და და­ე­ვალ­დე­ბუ­ლე­ბი­ნა კლო­პი, პა­ტი­ვი ეცა მი­სი კონ­ტ­რაქ­ტის­თ­ვის, რო­მე­ლიც ძა­ლა­ში იყო 2018 წლის ჩათ­ვ­ლით. მაგ­რამ ბო­ლომ­დე მიხ­ვ­და რა სი­ტუ­ა­ცი­ის არსს, გა­მოც­დილ­მა ჩი­ნო­სან­მა არ­ჩია, სხვა გზით ემოქ­მე­და.

მან მი­მარ­თა კლოპს, რომ თუ მას მარ­თ­ლაც უნ­და წას­ვ­ლა "იუნა­ი­ტედ­ში", მა­შინ ჯო­ბია, პირ­და­პირ უთხ­რას ამის თა­ო­ბა­ზე. ვატ­ც­კემ შე­ნიშ­ნა, რომ მი­სი და კლო­პის მე­გობ­რო­ბა კარ­გა ხა­ნია, იმ­სა­ხუ­რებს იმას, რომ მხა­რე­ებ­მა ურ­თი­ერ­თო­ბებს მხო­ლოდ ბიზ­ნე­სის კუთხით არ შე­ხე­დონ.

სა­ბო­ლო­ოდ, ისი­ნი მი­ვიდ­ნენ დას­კ­ვ­ნამ­დე, რომ კლო­პის ეპო­პეა "სიგ­ნალ იდუ­ნა პარ­კ­ზე" ჯერ დამ­თავ­რე­ბუ­ლი არ იყო და რომ ის უნ­და დარ­ჩეს "დორ­ტ­მუნ­დის" მწვრთნე­ლად.

"იუნა­ი­ტე­დი" მა­ინც არ აკ­ლებ­და ცდას. 22 აპ­რილს, რო­ცა "მან­ჩეს­ტერ­მა", ბო­ლო­სდაბო­ლოს, გა­ა­თა­ვი­ს­უ­ფ­ლა მო­ი­ე­სი, კლო­პის კ­ა­­ნ­დი­და­ტუ­რის თა­ო­ბა­ზე მ­ს­ჯ­ე­ლო­ბა ახ­ა­ლი ძა­ლით გ­ა­­გ­­რ­ძ­ე­ლ­და. გ­ე­­­რ­მა­ნე­ლი ტ­ო­ტა­ლი­ზ­ა­­­ტო­რე­ბის ფ­ა­­­­ვო­რ­ი­ტ­იც გა­ხდა ს­ა­­­­მ­წ­ვ­რ­თ­ნე­ლო მა­რ­უ­ლ­ა­ში...

ყვე­ლა ჭო­რი მან თა­­ვად­ვე მოკ­ლა: "მან­ჩეს­ტერ იუ­ნ­ა­ი­ტე­დი" ძა­­ლი­ან დი­­­დი კლ­უ­ბია და მე კარ­გად ვიც­ნობ მის გულ­შე­მატ­კივ­რებს. მა­გ­რამ მა­ინც, მე ვრჩე­ბი "დო­რ­ტ­მუნ­დ­ში", რა­დ­გან მა­ქვს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა ამ ხალ­ხის წი­ნა­შე და ეს ხალ­ხი არის შე­უ­ვა­ლი იმა­ში, რომ დი­ა­ხაც, უნ­და დავ­რ­ჩე", - გა­ნაცხა­და კლ­ო­პ­მა.

ეს ამ­ბა­ვი ასე მორ­ჩა, მა­გ­­­­რამ სა­გა პ­რ­­­ე­­მი­ერ­ლი­გა­სა და კლ­ო­პს შ­ო­­­­­რის ამ­ით არ და­ს­რ­უ­ლე­ბუ­ლა. დ­ა­­ახ­ლ­ო­­ე­ბით ექ­ვ­სი თ­ვის შე­მ­­დეგ საქ­მე­ში ჩა­­ე­რ­თო "მან­ჩეს­ტ­ერ სი­­­ტი", მე­რე კი გაჩ­ნ­და ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზ­უ­­ლი ინ­ტ­­ე­­რე­სი "ტ­ო­­­ტ­ენ­ჰე­მის" მხ­რი­დან.

და­ახ­ლო­ე­ბით ერ­თი წლის შემ­დეგ, რაც კლოპ­მა "იუნა­ი­ტე­დის" გაწ­ვ­რ­თ­ნა იუარა, მი­სი და "დორ­ტ­მუნ­დის" ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ბზა­რი გაჩ­ნ­და. კლ­ოპ­მა გა­ნაცხა­და, რომ 2014/15 წლე­ბის სე­ზო­ნის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ ის კლუბ­თან კონ­ტ­რაქტს აღარ გა­აგ­რ­ძე­ლებ­და.

გაცხად­და თუ არა ეს ამ­ბა­ვი, კლო­პის სახ­ლ­ში ტე­ლე­ფო­ნის ზა­რი თით­ქ­მის არ გა­ჩე­რე­ბუ­ლა. გან­სა­კუთ­რე­ბით დიდ ინ­ტე­რესს მის მი­მართ "ლი­ვერ­პუ­ლი" იჩენ­და. მერ­სი­სა­ი­დუ­ლი კლუ­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და­უ­კავ­შირ­დ­ნენ კი­დეც მწვრთნე­ლის აგენტ მარკ კო­სიკს.

კლო­პის აგენტს ეს­მო­და შე­თა­ვა­ზე­ბის მთე­ლი სე­რი­ო­ზუ­ლო­ბა, მაგ­რამ ის მა­ინ­ც­და­მა­ინც არ ჩქა­რობ­და. მას აფიქ­რებ­და ის, თუ რამ­დე­ნად სე­რი­ო­ზუ­ლი იყო კლო­პის მი­მართ ენ­ფილ­დელ­თა ინ­ტე­რე­სი.

ერ­თხელ, დორ­ტ­მუნ­დ­ში ყოფ­ნი­სას, კლოპს მის­მა უახ­ლო­ეს­მა მე­გო­ბარ­მა მარ­ტინ კოს­ტ­მა ჰკითხა, თუ სად აპი­რებს სა­მუ­შა­ოდ წას­ვ­ლას. "მე მას ვუთხა­რი, რომ გერ­მა­ნი­ა­ში დარ­ჩე­ნი­ლი იყო მხო­ლოდ ნაკ­რე­ბი, რო­მელ­საც ჰყავ­და მთა­ვა­რი მწვრთნე­ლი, და "ბა­ი­ერ­ნი". იურ­გე­ნი ჩა­ფიქ­რ­და", - იხ­სე­ნებს მი­სი მე­გო­ბა­რი და იქ­ვე დას­ძენს, რომ კლოპს ძა­ლი­ან უნ­დო­და, რა­ღაც დი­დის ნა­წი­ლი ყო­ფი­ლი­ყო და ეს "დი­დი" იყო სწო­რედ "ლი­ვერ­პუ­ლი".

კლო­პის კი­დევ ერ­თი მე­გო­ბა­რი კრის­ტი­ან ჰა­ი­დე­ლი ამ­ბობს: "მან მითხ­რა, რომ ინ­გ­ლის­ში მუ­შა­ო­ბა ჰქ­ო­ნ­და გა­დაწყ­ვე­ტი­ლი და ძა­ლი­ან აინ­ტე­რე­სებ­და, გა­არ­თ­მევ­და თუ არა თავს ამ საქ­მეს. მე მას ვუთხა­რი, რომ მთე­ლი მსოფ­ლიო მის "სა­ი­დუმ­ლო იარა­ღებ­ზე" ლა­პა­რა­კობს და რომ ის შეძ­ლებს, ოღონდ, ინ­გ­ლი­სუ­რი ფეხ­ბურ­თი სხვა­ნა­ი­რია და თუ თა­ვად არ არის დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი, რომ ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­უ­ვა, მა­შინ იქ სა­ერ­თოდ არ უნ­და წა­ვი­დეს...

"ლი­ვერ­პუ­ლი" მის­თ­ვის იდე­ა­ლუ­რი ად­გი­ლია, რად­გან ის ყო­ველ­თ­ვის ძა­ლი­ან ემო­ცი­უ­რად უდ­გე­ბა საქ­მეს და ის მის­თ­ვის უბ­რა­ლო სა­მუ­შაო არ არის...
"ენ­ფილ­დი" ის ად­გი­ლია, სა­დაც კლ­­ო­პი თავს სა­უ­კე­თე­სოდ გრძნობს. ეს მი­სი პრინ­ცი­პებ­თან ბო­ლომ­დე თან­ხ­ვედ­რა­შია".

ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"
1481
მკითხველის კომენტარები / 0 /
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;