პაატა გურასპაული: ასაკობრივმა ნაკრებებმა დასახული მიზნის მინიმუმიც ვერ შეასრულეს | Lelo.Ge