"სხვა ტესტები შემოვა ქვეყანაში... თუმცა PCR ტესტების, ოქროს ტესტების მარაგი გვაქვს" - კახა კალაძე

ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, რომ pcr ტეს­ტე­ბის, ოქ­როს ტეს­ტე­ბის მა­რა­გი გვაქვს - ამის შე­სა­ხებ თბი­ლი­სის მერ­მა კახა კა­ლა­ძემ გა­ნა­ცხა­და. რაც შე­ე­ხე­ბა სწრაფ ტეს­ტებს, რო­გორც მან აღ­ნიშ­ნა, რამ­დე­ნი­მე კომ­პა­ნი­ას­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი უკვე და­წყე­ბუ­ლია.

„რაც შე­ე­ხე­ბა კონ­კრე­ტულ ტეს­ტებს ეს არა მხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ზო­გა­დად ევ­რო­პულ ბევრ ქვე­ყა­ნა­ში შე­იქ­მნა პრობ­ლე­მე­ბი იმი­ტომ, რომ ძა­ლი­ან დიდი იყო ცდო­მი­ლე­ბა. ეს­პა­ნეთ­ში, მა­გა­ლი­თად, კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი შე­დე­გი მი­ი­ღეს ამ ტეს­ტე­ბით. შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვენც რა თქმა უნდა, ვერ ავი­ღებ­დით ამ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას და სხვა ტეს­ტე­ბი შე­მო­ვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში. თუმ­ცა, ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი არის ის, რომ pcr ტეს­ტე­ბი, ოქ­როს ტეს­ტებს რო­გორც ეძა­ხი­ან, ჩვენ გვაქვს ამის მა­რა­გი და ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით მუ­შა­ო­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს ხდე­ბა ანა­ლი­ზე­ბის აღე­ბა, ტეს­ტი­რე­ბა და ა.შ." , - გა­ნა­ცხა­და კა­ლა­ძემ.

განაგრძეთ კითხვა:ჩი­ნურ კომ­პა­ნი­ას­თან, რო­მელ­საც სა­ქარ­თვე­ლო­ში სწრა­ფი ტეს­ტე­ბი უნდა შე­მო­ე­ტა­ნა...

382
მკითხველის კომენტარები / 0 /
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;