დინამო: ბოხაშვილი უკრაინიდან, ბასარია ბელარუსიდან...

გუ­შინ თბი­ლი­სის "დი­ნა­მო" ახა­ლი სე­ზო­ნის­თ­ვის მზა­დე­ბას შე­უდ­გა. კა­ხა კა­ჭა­რა­ვამ, ასის­ტენტ ზა­ურ სვა­ნა­ძეს­თან ერ­თად, წლის პირ­ვე­ლი ვარ­ჯი­ში ჩა­ა­ტა­რა. ტრავ­მი­რე­ბუ­ლი გი­ორ­გი თევ­ზა­ძი­სა და გი­ორ­გი ზა­რი­ას გა­მოკ­ლე­ბით, "დი­ნა­მო" თით­ქ­მის სრუ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბით შე­იკ­რი­ბა. ახალ­წ­ვე­ულ­თა გარ­და, ვარ­ჯიშ­ში 19-წლამ­დელ­თა გუნ­დის ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ.

გუნ­დ­ში სინ­ჯებ­ზეა 4 ფეხ­ბურ­თე­ლი. ერ­თია 25 წლის ფორ­ვარ­დი, უკ­რა­ი­ნის მო­ქა­ლა­ქე ევ­გე­ნი ბო­ხაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც "დნიპ­როს აღ­ზ­რ­დი­ლია. "დნიპ­როს" გარ­და, მას სხვა­დას­ხ­ვა დროს "კრივ­ბა­სის", "კარ­პა­ტის, "ვო­ლი­ნის, "ნაფ­ტო­ვი­კი­სა" და "რუ­ხის" ღირ­სე­ბაც და­­უ­ცავს.

ბე­ლა­რუ­სის მო­ქა­ლა­ქეა 18 წლის ნა­ხე­ვარ­მ­ც­ვე­ლი ნი­კა ბა­სა­რია. ის მინ­ს­კის "დი­ნა­მო­სა" და ეს­პა­ნუ­რი "კო­რ­ნე­ლი­ას" ფე­ხ­ბ­უ­რ­თ­ე­­ლი იყო.

აკ­ვირ­დე­ბი­ან 23 წლის ნა­ხე­ვარ­მ­ც­ველ ლა­შა მა­ნა­გა­ძ­ეს, რო­მე­ლიც ბო­ლ­ნი­სის "სი­ონ­ში" გა­­მო­დი­ო­და, და 22 წლ­ის შე­მ­ტევ ნა­ხე­ვარ­მ­ც­­­ველ გუ­­რამ ლუ­კა­ვას. ეს უკა­ნას­კ­ნე­ლი ფო­თის "კოლ­ხეთ­სა" და პო­ლო­ნურ "ლე­გი­ო­ნო­ვი­ა­ში" თა­მა­შობ­და. სამ­წ­ვ­რ­თ­ნე­ლო შტა­ბი და­აკ­ვირ­დე­ბა ფეხ­ბურ­თე­ლებს და ამის შემ­დეგ გა­დაწყ­დე­ბა შეკ­რე­ბა­ზე წამ­ს­ვ­ლელ­თა ვი­ნა­ო­ბაც. დი­ნა­მო­ე­ლე­ბი მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი ეტა­პის ფარ­გ­ლებ­ში "ზამ­თ­რის თას­ზე" მი­ი­ღე­ბენ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას, 22 იან­ვ­რი­დან კი თურ­ქეთ­ში წავ­ლენ შეკ­რე­ბა­ზე.

ალ­ბათ უპ­რი­ა­ნია, ორი­ო­დე სიტყ­ვა დავ­წე­როთ "დი­ნა­მოს" პო­ტენ­ცი­უ­რი ახალ­წ­ვე­უ­ლე­ბის თა­ო­ბა­ზე. ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო ფეხ­ბურ­თე­ლად უკ­რა­ი­ნუ­ლი პას­პორ­ტის მქო­ნე ევ­გე­ნი ბო­ხაშ­ვი­ლი ­ჩანს. უკ­ვე დავ­წე­რეთ იმ კლუ­ბებ­ზე, რომ­ლებ­შიც ის თა­მა­შობ­და.

ბო­ხაშ­ვი­ლი 17 წლის იყო, რო­ცა "დნიპ­როს­თან" კონ­ტ­რაქ­ტი გა­ა­ფორ­მა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ დნეპ­რო­პეტ­როვ­ს­კის კლუბ­ში მას ფე­ხის მო­კი­დე­ბა გა­უ­ჭირ­და, ამ გუნ­დის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში 4 შეხ­ვედ­რა მა­ინც ჩა­ა­ტა­რა. ამის შემ­დეგ იყო არა­ერ­თი იჯა­რა. ბო­ხაშ­ვილს აქვს უკ­რა­ი­ნის ჩემ­პი­ო­ნატ­ში ას­პა­რე­ზო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბაც. ბო­ლოს ის იქა­უ­რი პირ­ვე­ლი ლი­გის ბი­ნა­დარ "რუხ­ში" თა­მა­შობ­და, სა­დაც 13 შეხ­ვედ­რა­ში 7 გო­ლი გა­ი­ტა­ნა.

ბო­ხაშ­ვილს უთა­მა­შია უკ­რა­ი­ნის 17 და 19-წლამ­დელ­თა ნაკ­რე­ბებ­შიც. 21-წლამ­დე­ლებ­ში კი 5 მატ­ჩი ჩა­ა­ტა­რა.

რაც შე­ე­ხე­ბა ბა­სა­რი­ას, მო­ვი­ძი­ეთ ინ­ფორ­მა­ცია, რომ ის ბე­ლა­რუ­სის 17-წლამ­დელ­თა ნაკ­რებ­ში იყო გა­მო­ძა­ხე­ბუ­ლი. ქარ­თ­ველ ფეხ­ბურ­თე­ლებ­ზე კი სიტყ­ვას აღარ გა­ვაგ­რ­ძე­ლებთ, რად­გან გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი მათ უკეთ იც­ნობს. ფაქ­ტია, "დი­ნა­მო­ში" სა­ინ­ტე­რე­სო ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი ისინ­ჯე­ბი­ან. მე­ო­რე სა­კითხია, რამ­დე­ნად არი­ან ისი­ნი მო­ცე­მულ მო­მენ­ტ­ში ოპ­ტი­მა­ლურ სა­თა­მა­შო ფორ­მა­ში იმის­თ­ვის, რომ "დი­ნა­მოს" სამ­წ­ვ­რ­თ­ნე­ლო შტაბს თა­ვი მო­ა­წო­ნონ.

ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, მცი­რე ხნით ლო­დი­ნი მოგ­ვი­წევს. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ყვე­ლა­ზე ტი­ტუ­ლო­ვა­ნი კლუ­ბი პო­ტენ­ცი­ურ ახალ­წ­ვე­უ­ლებ­ზე ვერ­დიქტს მა­ლე გა­მო­ი­ტანს.

2785
მკითხველის კომენტარები / 0 /
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;